top of page
Search

Dzimtas grāmatas

Vakardien dzimtas pētnieku klubā runājām par dzimtas grāmatām. Kā tās veidot? Ko iekļaut, ko neiekļaut? Kādā veidā apkopot informāciju? Dažas atziņas atzīmēšu arī šajā ierakstā.


Pētnieka darbagalds

Diemžēl vienas gatavas receptes nav un katram rakstītājam būs jāizdara savas izvēles.


Pirmkārt, svarīgi saprast, kas ir grāmatas mērķis un auditorija:


 • Vai grāmata tiek rakstīta, lai dokumentētu pētījuma rezultātus?

 • Vai tās mērķis ir ieinteresēt citus dzimtas locekļus?

 • Varbūt mērķis ir nodot nākamām paaudzēm dzimtas stāstus?

Pieejas un rakstīšanas stili ir ļoti dažādi, un katram jāatrod sev tuvākais veids. Ir strikti zinātniski ģenealoģiski reģistri, kuros atrodams visu senču uzskaitījums ar dzimšanas, laulību miršanas datiem.


To var veidot pēc t.s. reģistra principa, kurā sāk ar senčiem un uzskaita visus pēcnācējus.

Otrs numerācijas veids ir t.s. Ahnentafel, kurā sāk ar sevi un tālāk labajā pusē uzskaita tiešos senčus. Šādu dzimtas koka shēmu variet skatīt šeit.


Mūsdienās populārāka kļūst radoša pieeja un stāstu stāstīšana. Šajā pieejā nav tik svarīgi uzskaitīt visus senčus un viņu datus, bet izstāstīt dzimtas stāstu saistoši. Šajā gadījumā grāmatas mērķis ir ieinteresēt un aizraut lasītāju, tā nav “dzimtas enciklopēdija”.


Iesaka papildināt faktus ar konteksta informāciju:

 • Skaidrot, kas šajā periodā notika pagastā, valstī vai pasaulē

 • Var pievienot papildu ziņas par cilvēku ikdienas dzīvi – ko ēda, ko valkāja, kā izklaidējās?

 • Paskaidrojiet par senču nodarbošanos. Ja, piemēram, senčos bija saimnieki, aprakstiet, ko tas tolaik nozīmēja? Kāda bija atbildība? Kādi bija pienākumi? Cik liela bija saimniecība un kā tolaik zemi apkopa?


Atsvaidziniet faktus ar atmiņu stāstiem, intervējiet radiniekus un saglabājiet tekstā viņu dzīvo valodu ar visiem izteicieniem un izloksnes vārdiem.


Visi dzimtas grāmatu veidotāji atzīst, ka mūsdienās ārkārtīgi svarīgi ir papildināt tekstu ar attēliem:


 • ģimenes fotogrāfijām,

 • dokumentu fotogrāfijām,

 • vietu un ēku fotogrāfijām

 • dzimtas priekšmetu fotogrāfijām

 • kartēm

Cilvēki, kuriem ir mazākas zināšanas un interese par vēsturi, iespējams, apskatīsies tikai attēlus. Sarežģītos un garos tekstus viņi nelasīs. Pieejiet procesam radoši - aiciniet mazbērnus ilustrēt dzimtas stāstus vai pārbaudiet, ko šajā jomā spēj mākslīgais intelekts.bērni krāso grāmatas

Tomēr jāatceras, ka attēliem ir autortiesības. Fotogrāfijas autoram ir pieder autortiesībās viņa dzīves laikā un 70 gadus pēc nāves. Ja grāmata tiek izdota plašam lasītāju lokam, ir jāsaņem atļaujas pārpublicēšanai.

Ja vēlas grāmatu izdot izdevniecībā, attēliem jābūt kvalitatīviem, ar vismaz 300dpi izšķirtspēju.


Ja rakstiet stāstu, tad atsauces uz avotiem tekstā nepiestāvēs, tomēr tās varētu norādīt teksta beigās. Jebkurā gadījumā atsauces uz izmantotajiem avotiem ir svarīgas, tās ļaus citiem lasītājiem arī pēc gadu desmitiem orientēties avotos un pārbaudīt tos, ja nepieciešams.


Pievērsiet uzmanību arī teksta formatēšanai:

 • sadaliet tekstu nodaļās. Vislabāk nodalīt tēva un mātes dzimtas atsevišķās grāmatas daļās vai pat atsevišķās grāmatās.

 • izmantojiet virsrakstus un apakšvirsrakstus.

 • Nodaliet rindkopas un neveidojiet tās pārmēru garas. Garu, vienveidīgu tekstu bez atstarpēm un rindkopām ir ļoti grūti uztvert un visticamāk, lasītājam pat negribēsies tādu lasīt.

Visbeidzot, ieteikums ir sākt rakstīt paralēli pētīšanai un negaidīt, kad būs pabeigts viss pētījums. Aizrautīgam pētniekam darbs nekad nebeigsies, vienmēr atradīsies kāds sānu zars, ko vēl gribēsies izpētīt.


Ja esat nolēmis rakstīt dzimtas grāmatu, neatlieciet, sāciet ar jebkuru nodaļu. Vēlamo kārtību varēsiet izveidot pēc tam. Arī stila un gramatikas kļūdas varēsiet labot beigās.


Sāciet rakstīt, ieplānojot tam noteiktu laiku katru dienu vai nedēļu!

169 views

Comments


bottom of page