top of page

Privātuma politika

Pēdējoreiz atjaunots: 2018.gada 17.septembrī

Agnese Lūse ("mēs", vai "mūsu") izveidojusi www.luse-research.com vietni, lai sniegtu dzimtas vēstures izpētes pakalpojumus (turpmāk - "Pakalpojums").

Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Agnese Lūse vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūsu dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi. Izmantojot luse-research.com vietni Jūs piekrītat mūsu datu apstrādes politikai.

 

Apzīmējumi

 • Pakalpojums

Pakalpojums ir www.luse-research.com vietne, kuru izveidojusi un uztur Agnese Lūse

 • Personas dati

Personas dati ir dati par dzīvu fizisku personu, kuru var identificēt no šiem datiem (vai no šīs un citas informācijas vai nu mūsu rīcībā, vai, iespējams, var nonākt mūsu rīcībā).

 • Anonīmie dati

Anonīmie dati (Usage Data) ir dati, kuri tiek savākti automātiski vai arī ģenerēti izmantojot Pakalpojumu (piem. lapas apmeklējuma laikā)

 • Sīkdatnes

Sīkdatnes (Cookies) ir nelieli failu, kas glabājas ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē)

 • Datu apstrādes pārzinis

Datu apstrādes pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas (vai nu viena, vai kopīgi, vai kopā ar citām personām) nosaka mērķus un veidu, kādā personas informācija tiek apstrādāta.

 • Personas datu apstrādātājs (vai pakalpojuma sniedzēji)

 

Datu apstrādātājs (vai pakalpojuma sniedzējs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas datu pārziņa vārdā apstrādā datus.

 

Lai efektīvāk apstrādātu datus, varam izmantot dažādu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

 • Datu subjekts

Datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kas izmanto mūsu pakalpojumu un ir personas datu subjekts.

Informācijas vākšana un izmantošana

Mēs apkopojam dažādus informācijas veidus dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu Jums sniegto pakalpojumu. Mēs vācam informāciju sekojošos veidos:

 • Jūs izmantojat Luse Research vietni un ievadāt tajā informāciju;

 • Jūs esat sazinājies ar mums un sniedzis informāciju pa telefonu vai e-pastu.

 
Personas dati

Lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu, mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • Epasta adresi;

 • Personas vārdu un uzvārdu;

 • Personas adresi;

 • Personas bankas datus;

 • Sīkdatnes un lietojuma dati

Anonīmie dati

Mēs varam apstrādāt informāciju par to, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots. Anonīmie dati nav personiski identificējami, tie sastāv no reģistra un pieteikuma datnēm, kā arī sīkdatnēm, piemēram, Jūsu IP adreses, pārlūkprogrammas tipa vai informācijas par Luse Research mājaslapas lietošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām, lapas pārvaldīšanai, kā arī lapas lietojuma un tendenču analīzei.

Atrašanās vietas dati

Mēs varam apstrādāt informāciju par Jūsu atrašanās vietu, ja tāda atļauja ir dota. Šos datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu savu Pakalpojumu, lai to uzlabotu un pielāgotu.

Jūs variet dot vai liegt pieeju Jūsu atrašānās vietas datiem izmantojot savas ierīces iestatījumus.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai monitorētu aktivitāti Luse Research vietnē. Vairāk par sīkdatņu izmantošanu lasiet šeit.

​​​

Datu izmantošanas nolūks
 

Mēs izmantojam savāktos datus dažādiem mērķiem:

 • lai sniegtu un uzturētu mūsu pakalpojumu;

 • lai informētu par izmaiņām mūsu pakalpojumā;

 • lai ļautu Klientam piedalīties mūsu pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, izvēloties to darīt

 • lai sniegtu Klientu atbalstu;

 • lai apkopotu un analizētu informāciju, kas ļauj uzlabot pakalpojumu;

 • lai pārraudzītu mūsu pakalpojuma izmantošanu;

 • lai atklātu, novērst un risinātu tehniskus jautājumus.

​​

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādājam personas datus balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • lai sniegtu pakalpojuma pēc Klienta pieteikuma;

 • Klients ir devis savu piekrišanu datu apstrādei sniedzot mums savus datus Luse Research vietnē vai epastā;

 • lai izpildītu mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus, piem. grāmatvedības mērķiem;

 • datu apstrāde atbilst mūsu leģitīmajām intersēm un nepārkāpj klientu tiesības.

​​​

Datu apstrādes ilgums

Mēs apstrādāsim klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • tiek sniegts Pakalpojums Klientam;

 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

 • cik tas ir nepieciešams mūsu leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

 • kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

Personas datu koplietošana

Klientu sniegtā informācija, tai skaitā personas dati, var tikt apstrādāti datoros, kas atrodas ārpus Jūsu valsts un kur likumi atšķiras no Jūsu valsts likumeim.

Ja atrodieties ārpus Latvijas, un izvēlieties nodot mums savu informāciju, tad ņemiet vērā, ka mēs Jūsu datus apstrādājam Latvijā.

Jūsu piekrišana šai privātuma politikai un savas informācijas nodošana apliecina Jūsu piekrišanu šai datu pārvietošanai.

Agnese Lūse spers visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību saskaņā ar šo privātuma politiku. Jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz citu organizāciju vai valsti bez atbilstošas kontroles par šo datu drošību.

Datu izpaušana

Agnesei Lūsei ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

 

Agnese Lūse izsniegs Klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

 

​​

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, bet atcerieties, ka neviena datu pārsūtīšana internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus personisko datu aizsardzībai, mēs nevaram garantēt to absolūto drošību.

Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības vērsties pie mums, lai saņemtu mūsu rīcība rīcībā esošo personas datu kopiju.

​​

 • Tiesības labot mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums, ja tā ir kļūdaina vai novecojusi, rakstot mums uz epastu luse.research@gmail.com.

​​

 • Tiesības ierobežot datu apstrādi, ja tie vairs nav nepieciešami Pakalpojuma veikšanai.

​​

 • Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

​​

 • Tiesības iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta, lai izpildītu Pakalpojumu datu pārziņa leģitīmās interesēs.

​​

​Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, ja Jūsu datu apstrāde neatbilst likumam.

Pakalpojuma sniedzēji

Mēs izmantojam trešo pušu ("Pakalpojumu sniedzēji") piedāvātos pakalpojumus, lai uzlabotu savu Pakalpojumu un analizētu datus par mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

Trešās puses pakalpojuma sniedzējiem ir pieeja Jūsu personas datiem tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu mūsu dotos uzdevumus un viņiem nav tiesību šos datus izpaust vai izmantot citiem mērķiem.

Analītika

 

Mēs izmantojam trešās puses Pakalpojuma sniedzējus, lai monitorētu un analizētu mūsu Pakalpojuma izmantojumu.

 • Google Analytics

Luse Research tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Luse Research tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

Ja Jūs nevēlaties, lai Luse Research iegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Luse Research tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

 

Plašāk ar “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

 

Saites uz citām lapām

 

Mūsu Pakalpojums ietver saites uz citām lapām, kuras nav mūsu pārraudzībā. Nospiežot saiti Jūs nonākat trešās puses izveidotā un uzturētā lapā. Mēs iesakām iepazīties ar ikvienas apmeklētās lapas privātuma politiku.

Mums nav iespējas kontrolēt un uzņemties atbildību par saturu, privātuma politiku vai tās pielietojumu jebkurā trešās puses lapā vai pakalpojumā.

Izmaiņas privātuma politikā

Mūsu privātuma politika var tikt atjaunota. Pārmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Mēs Jūs informēsim par būtiskām izmaiņām mūsu privātuma politikā, nosūtot epastu.

Iesakām laiku pa laikam pārbaudīt izmaiņas privātuma politikā šajā lapā. Pārmaiņas privātuma politikā stājas spēkā tad, kad tiek publicētas šajā lapā.

Datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir fiziska persona, Agnese Lūse. Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku, sazinieties ar mums:

bottom of page