top of page

Par mani

Mani sauc Agnese Lūse. Esmu studējusi vācu filoloģiju Latvijas Universitātē un kultūras menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā. Daudzus gadus strādāju dažādos kultūras projektos, organizējot festivālus un izstādes. 2006.gadā, meklējot informāciju dokumentālās filmas vajadzībām, pirmoreiz nonācu Latvijas Valsts vēstures arhīvā un atklāju, cik aizraujoši ir izzināt Latvijas vēsturi caur cilvēku likteņiem. Kopš tā laika neesmu pārtraukusi pētīt personu un dzimtu dzīves ceļus un izglītoties par Latvijas vēsturi.

Esmu mācījusies četros Latvijas arhīvistu biedrības organizētajos paleogrāfijas (seno rokrakstu lasīšanas) kursos.

Mana aizraušanās ar pētīšanu sākās, pateicoties vācu dokumentālo filmu režisoram Rozai fon Praunheimam (Rosa von Praunheim), kurš Rīgā meklēja savas dzimšanas noslēpumu. Rezultātā tapa dokumentālā filma "Meine Mütter"

Vairākus gadus palīdzēju meklēt informāciju vācu režisora un autora Krisa Krausa (Chris Kraus) pētījumiem par dzimtas vēsturi. Rezultātā tapa gan grāmata dzimtai, gan romāns ar nosaukumu "Das kalte Blut".

Kopā ar Annu Žīguri un Pēteri Bolšaiti esmu līdzdarbojusies grāmatas "Latvijas klusie varoņi" tapšanā. Tā tika izdota 2017.gadā un stāsta par cilvēku glābējiem Latvijā Otrā pasaules kara un pēckara laikā.

2018.-2020. gadā palīdzēju vākt materiālus vācu autores Utas fon Arnimas (Uta von Arnim) grāmatai "Das Institut in Riga", kurā viņa pētīja sava vectēva un Medicīniskās zooloģijas institūta darbību Rīgā vācu okupācijas laikā.

Šeit var noklausīties Andas Buševicas veidoto raidījumu "Augstāk par zemi", kurā stāstu par savu darbu.

Ja gadās vairāk darba, labprāt aicinu talkā pieredzējušu un zinošu Talsu lokālās vēstures un dzimtu pētnieci Daci Alsbergu. Dace palīdzējusi tapt grāmatām "Talsu patērētāju kooperatīvi (1920-1945)" un "Talsu namu stāsti" un labprāt palīdzēs arī dzimtu pētījumos.

Lasu un varu sazināties vācu, angļu un krievu valodā.

Agnese Lūse
bottom of page