top of page

Vietnes lietošanas noteikumi

1. Noteikumi

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, kas pieejama no vietnes www.luse-research.com  jūs piekrītat, ka šie tīmekļa vietnes noteikumi un lietošanas nosacījumi ir saistoši, un piekrītat, ka esat atbildīgs par līgumu ar visiem piemērojamiem vietējiem likumiem. Ja nepiekrītat nevienam no šiem nosacījumiem, jums ir aizliegts piekļūt šai vietnei. Šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus aizsargā autortiesību un preču zīmju likums.

2. Licences izmantošana

Atļauja ir piešķirta, lai uz laiku lejupielādētu vienu materiālu kopiju no programmas Agnese Lūse tīmekļa vietnes

tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Šī ir licences piešķiršana, nevis īpašumtiesību nodošana, un saskaņā ar šo licenci jūs nedrīkstat:

  • modificēt vai kopēt materiālus;

  • izmantot materiālus jebkādiem komerciāliem mērķiem vai jebkādai publiskai izstādīšanai;

  • mēģināt dekonstruēt jebkuru programmatūru, kas iekļauta Agneses Lūses tīmekļa vietnē;

  • noņemt no materiāliem jebkādas autortiesības vai citus patentētus apzīmējumus; vai

  • nodod materiālus citai personai vai “spoguļot” materiālus jebkurā citā serverī.

Tas ļaus Agnesei Lūse izbeigt jebkuru no šiem ierobežojumiem.

3. Atruna

Visi materiāli Agneses Lūses vietnē tiek sniegti "tādi, kādi tie ir". Agnese Lūse nesniedz nekādas garantijas, to var izteikt vai netieši norādīt, tāpēc visas pārējās garantijas tiek noraidītas. Turklāt Agnese Lūse neuzrāda nekādus apgalvojumus par savā Vietnē esošo materiālu izmantošanas precizitāti vai uzticamību vai kā citādi saistītu ar šādiem materiāliem vai jebkurām vietnēm, kas saistītas ar šo Vietni.

4. Ierobežojumi

Agnese Lūse vai tās piegādātāji netiks saukti pie atbildības par zaudējumiem, kas radīsies saistībā ar Agneses Lūse tīmekļa vietnē esošo materiālu izmantošanu vai nespēju tos izmantot, pat ja Agnese Lūse vai šīs tīmekļa vietnes pilnvarotais pārstāvis ir mutiski vai rakstiski informēts par šāda kaitējuma iespējamību. Dažas jurisdikcijas nepieļauj netiešo garantiju ierobežojumus vai atbildības ierobežojumus par nejaušiem zaudējumiem, šie ierobežojumi uz jums var neattiekties.

5. Labojumi un kļūdas

Materiālos, kas parādās Agneses Lūses vietnē, var būt tehniskas, drukas vai fotogrāfijas kļūdas. Agnese Lūse nesola, ka visi šīs Vietnes materiāli ir precīzi, pilnīgi vai aktuāli. Agnese Lūse jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīt savā tīmekļa vietnē esošos materiālus. Agnese Lūse neuzņemas nekādas saistības atjaunināt materiālus.

6. Saites

Agnese Lūse nav pārskatījusi visas vietnes, kas saistītas ar tās tīmekļa vietni, un nav atbildīga par šādas saistītās vietnes saturu. Jebkuras saites klātbūtne nenozīmē, ka Agnese Lūse apstiprina vietni. Jebkuras saistītās vietnes izmantošana ir lietotāja paša atbildībā.

7. Vietnes lietošanas noteikumu modifikācijas

Agnese Lūse var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt šos Vietnes lietošanas noteikumus. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šo lietošanas noteikumu pašreizējo versiju.

8. Reglamentējošie tiesību akti

Jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar Agneses Lūses vietni, regulē Latvijas likumi, neņemot vērā tās kolīziju normas.

bottom of page