top of page

Bieži uzdotie jautājumi

Kad un kā notiek apmaksa?

Pēc pasūtījuma saņemšanas, pārbaudīšu, vai ir pieejami avoti un es varēšu pētījumu veikt.

 

Pēc tam Jums nosūtīšu rēķinu vai saiti kartes maksājumam. Pētījums tiek uzsākts pēc tam, kad saņemta apmaksa pilnā apmērā.

Kad varēšu saņemt pētījuma rezultātus?

Parasti atskaiti sniedzu mēneša laikā.

 

Ja nav nepieciešams arhīva apmeklējums, un visu informāciju var atrast Radurakstu lapā, tad rezultātus var apkopot arī 1-2 nedēļu laikā atkarībā no pasūtījuma apjoma.

 

Ja nepieciešams arhīva apmeklējums, tas var prasīt vairāk laika, jo pasūtītās lietas pieejamas tikai pēc trim darba dienām.

​​​

Kā es saņemšu pētījumu un dokumentu kopijas?

Tekstā aprakstītu pētījumu nosūtīšu uz Jūsu epastu kā pdf failu.

 

Arhīva dokumentu digitālās kopijas tiks nosūtītas uz Jūsu epastu kā lejuplādes saiti no WeTransfer platformas. Lejuplādes saite būs aktīva nedēļu, bet ja piemirsīsiet lejuplādēt, tad kopijas nosūtīšu atkārtoti.

Vai var gadīties, ka Jūs neko neatrodat?

Manā pieredzē tas ir ļoti reti, bet ir gadījumi, kad tālāka izpēte nonāk strupceļā, jo trūkst baznīcu grāmatas vai citu avotu. Ir draudzes, kurām trūkst kāda perioda reģistri vai arī tie ir ļoti nepilnīgi un tad tālāk izpēte nav iespējama.

Gribu dabūt savu senču dzimšanas, miršanas vai laulību izziņu? Kā to izdarīt?

Piekļuve ierakstiem ir atkarīga no dzimšanas, laulību un/vai miršanas gada.

Pirms 1921.gada baznīcas reģistrēja dzimšanu, laulību un nāvi, bet 1921.gadā tika izveidotas arī dzimtsarakstu nodaļas.

 

Baznīcu grāmatu kopijas par laiku līdz 1914.gadam pieejamas Latvijas Valsts Vēstures arhīva (LVVA) digitālajā vietnē Raduraksti. Es varu sameklēt un Jums saglabāt kopijas no šīm baznīcu grāmatām.

Baznīcu grāmatas par laiku no 1914.-1919. gadam nesen nodotas LVVA, bet pētniekiem vēl netiek izsniegtas. Par šo periodu jālūdz izziņas no LVVA.

 

Dzimtsarakstu reģistri par laiku pēc 1919.gada nav pieejami pētniekiem, bet radinieki var pieprasīt izziņu par kādas personas dzimšanu, laulību vai miršanu tā novada dzimtsarakstu nodaļā, kurā persona bija dzimusi, laulāta vai mirusi.

 

Pieprasot, jānorāda dzimšanas, laulību vai miršanas gads. Ja tas nav zināms, tad vienā reizē tiks izskatīts septiņu gadu periods.

Pieprasot izziņu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina pieprasītāja radniecību.

 

Jūsu uzdevumā es izziņu varu pieprasīt tikai ar

1. Jūsu izsniegtu un notariāli apstiprinātu pilnvaru;

2. dokumentu kopijām, kas apstiprina Jūsu radniecību ar to personu, par kuru lūdz izziņu.

Vai Jūs variet noskaidrot, kad miris un kur apglabāts mans sencis?

Ja Jūsu sencis miris pirms 1914.gada, tad mēs varam meklēt ziņas baznīcu grāmatās, tomēr ja miršanas vieta nav zināma, tad tas ir praktiski neiespējami.

 

Par periodu pēc 1914.gada, Jūs variet lūgt izziņu no TM Dzimtsarakstu departamenta vai attiecīgā novada dzimtsarakstu nodaļas. Jums jāzina aptuvens miršanas gads un pagasts.

 

Diemžēl, pilnīgas datubāzes par Latvijas kapavietām nav, bet Jūs variet meklēt ziņas divās interneta vietnēs Cemety.lv un Timenote.info

Es meklēju ziņas par dzimtas locekļu likteni padomju laikā. Vai Jūs variet palīdzēt?

Šis ir grūts uzdevums, jo uz šo periodu attiecas personas datu aizsardzība, kā arī padomju laika dokumenti, piem. pases, nav sakārtotas tā, lai būtu izmantojamas pētniecībā.
 

Informāciju var meklēt tad, ja zināma personas dzīvesvieta un/vai darba vieta.

 

Lai meklētu ziņas par personām padomju laika dokumentos, nepieciešama:
 

1. Jūsu izsniegta notariāli apstiprināta pilnvara;

2. dokumentu kopijas, kas apliecina Jūsu radniecību ar pētāmo personu.

 

Atsevišķas ziņas var meklēt internetā pieejamās datubāzēs:
 

  • Deportēto personu datubāze

  • LNB vēsturisko laikrakstu datubāze Periodika;

  • Latvijas Valsts arhīva datubāze (LVA);

  • Cemety.lv

  • Timenote.info

Daļa manas dzimtas izceļoja no Latvijas? Vai variet noskaidrot, kurp viņi devās?

Varu palīdzēt tikai ar internetā pieejamiem dokumentiem, jo neveicu pētījumus ārvalstu arhīvos. Ja zināms, uz kuru valsti radinieki devās, tad var meklēt šo valstu imigrācijas dokumentos. Daļēji tie ir pieejami internetā

 

Ja dzimtas locekļi nonāca Vācijas pārvietoto personu nometnēs, tad šie dokumenti glabājas Vācijā, Badarolsenē. Jūs variet meklēt Arolsenas arhīva datubāzē.

 

Arolsenas arhīvs neglabā informāciju par karagūstekņiem, kas nebija nodarbināti darba nometnēs, kā arī viņu pārraudzībā nav informācija par Vācu armijā dienējušajiem.

Kā sazināties, ja man izdevies uzzināt par līdz šim nezināmiem radiniekiem Latvijā?

Ja pētījuma rezultātā ir izdevies noskaidrot cilvēka dzimšanas datus, tad variet izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumu "Vēstules pārsūtīšana meklētajai personai".

Šī pakalpojuma ietvaros, Jūsu sagatavoto vēstuli pārsūtīs meklējamai personai, ja vien ziņas par viņu būs atrodamas Iedzīvotāju reģistrā. Elektronisks iedzīvotāju reģistrs tika izveidots 1992.gadā, un ja meklējamā persona mirusi pirms tam, tad dati par viņu nebūs pieejami.

Ja persona mirusi pēc 1992.gada, tad iespējams, ka PMLP spēs identificēt pēcnācējus un pārsūtīt vēstuli viņiem.

Personas adrese Jums netiks izsniegta.

Lasiet vairāk par šo pakalpojumu PMLP lapā.

bottom of page