top of page
Search

Pārrakstīšanas lapas dvēseļu revīzijās

Updated: Mar 25

Kas ir dvēseļu revīziju pārrakstīšanas lapas un kā tās lasīt? Ko nozīmē vāciskie kolonnu virsraksti?


 

Dvēseļu revīzijas jeb muižas iedzīvotāju uzskaite nenotika katru gadu. Pārrakstīšanas lapas parāda, kad un uz kurieni muižas ļaudis pārcēlās laikā starp revīzijām.

Šīs pārrakstīšanas lapas pieejamas pie dvēseļu revīzijām Latvijas valsts arhīva Radurakstu vietnē.


Pārrakstīšanas lapām ir divas daļas - aizgājušie (vāc. Abgegangen) un atnākušie (vāc. Hinzugekommen). Pārrakstīšanas lapas ļauj izsekot ģimenes locekļiem tad, kad viņi mainīja dzīvesvietu no viena uz citu pagastu. Ja redzams, ka dzimtas locekļi atnākuši no citas muižas, tad tikai atliek sameklēt norādīto saimes (māju) un ģimenes (dzimtas) numuru iepriekšējā revīzijā norādītajā muižā.


Aizgājušie

Zemāk redzams piemērs drukātai pārrakstīšanas lapai no Duntes privātmuižas par 1859.gadā aizgājušajiem muižas ļaudīm. Agrāku gadu pārrakstīšanas lapas ir rokrakstā, bet izmantots tas pats formāts - kreisajā pusē norādīts, uz kurieni ļaudis aizgājuši, bet labajā - no kurienes atnākuši.

Dvēseļu revīzijas pārrakstīšanas lapa
Duntes muižas 1859.gada pārrakstīšanas lapa. Avots: lvva-raduraksti.lv

Norādīts arī aizgājušo un atnākušo cilvēku vecums, bet te jābūt uzmanīgam - tas ir nevis vecums pārcelšanās laikā, bet gan pēdējās revīzijas laikā.


Šajā gadījumā pārcelšanās notika 1859.gadā. Pēdējā revīzija bijusi 1858.gadā, bet bet drukātajā pārrakstīšanas lapā iespiests 1850.gads. Tad nu rakstītājs ar roku papildinājis, ka norādītais vecums ir 10. revīzijas laikā, t.i. 1858.gadā. Arī saimes un dzimtas numurs ir norādīts tāds, kāds tas atrodams 1858.gada revīzijā.


Atnākušie

Zemāk vēl viens paraugs no 1846.gada Jaunskujenes muižas pārrakstīšanas lapas, šajā gadījumā tas ir atnākušo saraksts.


Lapa rakstīta ar roku, taču pamatforma ir tāda pati - kreisajā pusē ir ziņas par to, uz kurieni ļaudis pārcēlušies, bet labajā - no kurienes atnākuši. Kreisā puse šajā gadījumā atstāta tukša, jo visiem tā ir Jaunskujenes muiža.


Jaunskujenes muižas pārrakstīšanas lapa
Jaunskujenes muižā 1846.g. atnākušo saraksts. Avots: lvva-raduraksti.lv

Šajā piemērā pārcelšanās gads nav minēts virsrakstā, tas var būt arī iepriekšējā lapā vai arī pašā lapas apakšā pie parakstiem.


Lapas labajā pusē pēdējā kolonnā ir norādes par apliecību, ko izdevusi pagasta tiesa (vāc. Gemeinde Gericht) vai kāda cita iestāde par cilvēku uzņemšanu jaunajā pagastā. Man gan nav gadījies šīs apliecības arhīvā meklēt, bet būtiskākā informācija - gads un datums - jau ir norādīta pārrakstīšanas lapās.


Ir redzēts, ka pārrakstīšanas lapās informācija nav precīza - reizēm nav norādīts kāds bērns, kurš dzimis pēc revīzijas, reizēm ģimene jaunajā pagastā dzīvojusi jau ātrāk nekā to norāda pagasta tiesas apliecība.


Piemērā augstāk uzskaitīts gan pirms revīzijas dzimušais dēls Jānis, gan pēc revīzijas dzimušais dēls Pēteris. Pēterim dzimšanas gads nav norādīts, jo pēdējās revīzijas laikā (šajā gadījumā 1834.g.) viņš vēl nebija dzimis.


Dažām muižām šādas pārrakstīšanas lapas ir līdz pat Pirmajam pasaules karam. 1858.gadā notika pēdējā revīzija, bet vēlāka laika iedzīvotāju sarakstus var meklēt attiecīgā pagasta valdes fondā. Šie dokumenti pagaidām gan pieejami tikai uz vietas Vēstures arhīvā (LVVA).

534 views

Comments


bottom of page