top of page
Search

Vācu un krievu valodas termini baznīcu grāmatās

Updated: Mar 25

1891.gada 3. jūnijā Krievijas impērijā tika izdota pavēle, ka turpmāk arī luterāņu baznīcu grāmatas jāved krievu valodā. Ukazs stājās spēkā 1892. gada 1. janvārī. Vācu mācītājiem nu steigā bija jāapgūst krievu valoda. Toreiz izdotie palīgi par krievu valodas terminiem baznīcu grāmatās noder arī dzimtu pētniekiem.


Kurzemes evanģēliski luteriskā konsistorija nāca palīgā saviem mācītājiem un izdeva apkārtrakstu ar dažu biežāk lietoto terminu tulkojumiem, likumiem un padomiem, kā atveidot personvārdus krievu valodā. Apkārtrakstā tika norādīts, ka nepieciešams personvārdus iekavās atveidot arī latīņu burtiem. Tāpat norādīts, ka dzimšanas, kristību, laulību vai miršanas datums jāraksta vārdiem, nevis cipariem.


Padomi un noteikumi vācu mācītājiem, kā vest baznīc grāmatas krievu valodā?
Likumi vācu mācītājiem

Dzimtu vēstures pētniekam šodien konsistorijas palīgmateriāls noder tikpat labi kā savulaik vācu mācītājiem. To var vienlaikus izmantot gan, lai saprastu vācu, gan krievu valodā rakstītos ierakstus.


Baznīcu grāmatās lietotie termini
Biežāk lietotie teremini vāciski un krieviski

Baznīcu grāmatās lietotie termini
Biežāk lietotie termini vāciski un krieviski

Avots: 4799.f., 2.apr., 44.l., LNA LVVA

457 views

Comments


bottom of page