top of page
Search

Pensiju lietas

Vai kāds no Jūsu dzimtas strādāja valsts dienestā? Ja viņš beidza darba gaitas starpkaru periodā, tad Jums ir iespēja sameklēt viņa pensijas lietu.


Vecs vīrs skatās pa logu
Radīts ar Dall-E

Šonedēļ skatīju divas pensiju lietas. Vienā gadījumā, cilvēks bija strādājis par ceļu meistaru Satiksmes ministrijas pakļautībā. Otrā gadījumā cilvēks bija bijis pulkvedis Latvijas armijā. Abas lietas deva daudz vērtīgas papildus informācijas dzimtas vēsturei.


Sava senča pensiju lietu arhīvā atradīsiet tādā gadījumā, ja viņš strādājis kādā valsts vai pašvaldības iestādē, bijis Latvijas armijas virsnieks vai kara ierēdnis, skolotājs, garīdznieks vai strādājis valsts vai pašvaldības slimnīcā.


Kādas ziņas atradīsiet pensiju lietā?


  • Dzimšanas datus

  • Izglītību

  • Ziņas par ģimenes sastāvu

  • Ziņas par militāro dienestu Latvijas armijā

  • Detalizētu dienesta gaitu aprakstu.

  • Ziņas par veselības stāvokli un cik procenti no darbaspējām zuduši.


Dienesta gaitu apraksts droši vien ir informatīvi bagātākā un dzimtas pētniekam vērtīgākā daļa pensijas lietā. Tajā aprakstīta visa cilvēka darba dzīve, ieskaitot darba vietas, atvaļinājumus, slimības lapas, algu, paaugstinājumus amatā, apbalvojumus un pat ziņas par veselību.


Reizēm var atrasties kādas citas interesantas detaļas. Piemēram, kāds pensijas saņēmējs lūdza viņu atbrīvot no “vecpuiša nodokļa”, jo bija nesen apprecējies. Cik liels bija šāds nodoklis un kādos gadījumos to uzlika, tas būs jāskaidro kādā citā reizē.


Kādā citā lietā atradu norādes, ka pensijas saņēmējs 1934. gadā atlaists no darba Liepājas pilsētas valdes sanitārajā nodaļā, jo uzskatīts par politiski neuzticamu. Pensija viņam tomēr tika piešķirta.


Pensijas saņēma arī mirušā darbinieka ģimenes locekļi. Tā kādā lietā pensijas saņēmējs un ģimenes apgādnieks bija miris un atraitne ar bērniem lūdza viņai piešķirt vīra pensiju.


Cik noprotu no skatītajām lietām, tad izdienā tika iekļauti arī Krievijas impērijas laikā valsts dienestā nostrādātie gadi.


Kur meklēt pensiju lietas?


Pensiju lietas no starpkaru perioda glabājas 5213. fondā, kura nosaukums ir Tautas Labklājības ministrijas Sabiedriskās aizgādības departaments. Šajā fondā gan ir daudz dažādas lietas, ne tikai pensiju piešķiršanas dokumenti. Šeit var meklēt ziņas arī par bērnu namiem, adoptējamiem bērniem, kā arī par veselības departamentam pakļautajām iestādēm.


Vietnē Ciltskoki.lv> Dažādi> Pensijas pieejama datubāze, kurā varat pārbaudīt, vai Jūsu sencim arhīvā glabājas pensijas lieta. Ja datubāzē to neatrodiet, tad tomēr vēl ieteicams pārbaudīt uz vietas Vēstures arhīvā.


Diemžēl digitālā formātā šīs lietas vēl nav pieejamas. Tās tiek digitalizētas un jādomā, ka kādā brīdī būs skatāmas Familysearch.org vietnē, bet šobrīd tas vēl nav iespējams. Šobrīd vēl ar fonda, lietas un apraksta numuru no Ciltskoku datubāzes Jums jādodas uz Latvijas Valsts Vēstures arhīvu.


1931. gadā pieņemto likumu par pensijām pilnā apjomā variet lasīt šeit , tomēr tam bija arī vēlāki papildinājumi un grozījumi.

63 views

Kommentare


bottom of page