top of page
Search

Par pasēm un pasu grāmatām

Pases ir viens no dzimtas pētnieka iekārojamākiem dokumentiem, jo tajās ir fotogrāfijas.

Kur un kā meklēt starpkaru perioda pases?Vēsturiska pase
Starpkaru perioda pase. Avots: Familysearch.org, LVVA

Taisnības labad gan uzreiz jāsaka, ka ne visās pasēs ir fotogrāfijas. Cara laika pasēs fotogrāfiju nav. Nav arī viena fonda vai kolekcijas, kurās tās būtu atrodamas, tāpēc par cara laika pasēm sīkāk nerakstīšu.


Jaundibinātā neatkarīgā Latvijas Republika pases sāka izdot 1919. gadā, un tajās gan jau ir pases īpašnieka foto. Šīs pases ir labāk saglabājušās un biežāk atrodamas.


Kas pasēs rakstīts?

Līdz 1926. gadam izdotajās pasēs informācijas ir vairāk, pēc tam sāka izdot pasu grāmatiņas, bet personīgā informācija tajās ir mazāk. Starpkaru perioda pasēs atrodama sekojoša informācija:

  • Vārds, uzvārds un tēva vārds. Pēc 1926. gada tēva vārdu pasēs vairāk nenorādīja.

  • Piederība pie pagasta. Parasti cilvēks pie tā paša pagasta bija piederējis arī pirms I Pasaules kara, tāpēc šī informācija ir nozīmīga tālākiem pētījumiem. Sievietēm pagasta piederību noteica pēc vīra vai tēva.

  • Dzimšanas datums un vieta. Jāatceras, ka pasē norādītais datums parasti ir pēc jaunā kalendāra, bet baznīcu grāmatā jāmeklē vecā kalendāra datums.

  • Dzīvesvieta. Pasē tika iespiesti zīmogi par katru dzīvesvietas maiņu. Šīs ziņas ļauj meklēt tālāku informāciju mājas grāmatās vai tautas skaitīšanās.

  • Tautība. To cilvēks norādīja pēc saviem ieskatiem. Pēc 1926. gada izdotajās pasēs šo informāciju nenorādīja.

  • Nodarbošanās. Vēlākajās pasēs šīs informācijas nav.

  • Bērni. Mātes vai tēva pasē tika ierakstīti bērni, kas jaunāki par 15 gadiem. 16 gadu vecumā viņiem tika izsniegtas savas pases. Pirmie pagaidu noteikumi gan paredzēja pasi izsniegt jau 14 gadu vecumā.

  • Karaklausība. Vīriešiem tika atzīmēts, vai ir dienējuši, atvaļināti umtl.

  • Dokumenti, uz kuru pamata pase izdota. Šeit var parādīties informācija par iepriekš izsniegtajām pasēm, bēgļu apliecībām, kristāmzīmēm u.c. Reizēm šī informācija ir ļoti noderīga, jo ļauj atrast agrākus ierakstus pasu grāmatās.

  • Atzīmes par laulībām, bērnu dzimšanu, nāvi. Šie zīmogi tika iespiesti pēc 1926. gada izdotajās pasu grāmatiņās.


Radurakstu pasu datubāze.

Lielākā daļa pētnieku jau pazīstami ar Radurakstu sadaļu “Latvijas iedzīvotāju pases”. Pamatā šo datubāzi veido Rīgas prefektūras pasu lietu kolekcija, tāpēc tajā pārsvarā ir pases Rīgas un tās apriņķa iedzīvotājiem.


Bet šajā datubāzē nav pilnīgi visi Latvijas iedzīvotāji! Te jāatceras arī, ka arhīvā pases nonāca divos veidos – vai nu tās īpašnieks pasi mainīja un veco atgrieza izdevējiestādei, vai arī pasi atgrieza pēc īpašnieka nāves. Daudzu cilvēku pases pēc Latvijas okupācijas palika viņu īpašumā, citi tās paņēma līdzi, evakuējoties. Šīs pases arhīvā nav nonākušas.


Ja atrodat sava radinieku pasi Radurakstu datubāzē, tad ziniet, ka tā ir digitalizēta un publicēta Familysearch.org vietnē. Lai piekļūtu digitalizētajai pasei, būs nepieciešams iegādāties Ciltskoki.lv maksas kodu un iegūt tiešo saiti un digitalizēto dokumentu.


Reizēm gan nākas vilties, ka attiecīgajā lietā nav vis pase ar fotogrāfiju, bet tikai izziņa, uz kuras pamata pasi izsniedza. Izziņā gan ir vārds, uzvārds un dzimšanas dati, bet nav fotogrāfijas un citu ziņu.


Protams, pases var skatīt arī uz vietas Latvijas Valsts Vēstures arhīvā.


Pasu izdevējiestādes.

Starpkaru periodā pases izsniedza dažādas iestādes – Rīgā tā bija prefektūra, laukos tās bija attiecīgo pagastu valdes, citās pilsētās – policijas iestādes.


Pagastu valdēs izsniegtās pases reizēm glabājas attiecīgā pagasta valdes fondā, bet diemžēl ne vienmēr. Tās pagaidām nav digitalizētas.


Pasu grāmatas.

Kad kāda iestāde izsniedza pasi, tā informāciju dublēja arī t.s. pasu grāmatā. Tas ir hronoloģisks reģistrs pēc pases izdošanas datuma. Tajā norādīta tā pati informācija, kas pasē, ieskaitot fotogrāfiju.


Daudzas no pasu grāmatām ir saglabājušās un atrodas attiecīgo izdevējiestāžu fondos, piemēram Rīgas prefektūras fondā (2996.f.), Liepājas policijas iestāžu fondā (5050.f.), Ludzas apriņķa policijas iestāžu fondā (1412.f.), Daugavpils prefektūras fondā (1398.f.) u.c.


Arī pasu grāmatas ir digitalizētas un lai tās apskatītu izmantojiet Ciltskoki.lv> Dokumenti> Dokumentu saraksts no FamilySearch> Pasu grāmatas.


Diemžēl meklēšana pēc uzvārda pasu grāmatās vēl nav iespējama. Lai atrastu ierakstu, Jums jāzina pases numurs un izdošanas datums.


Pievēršot uzmanību detaļām, pase dos Jums daudz pavedienu tālākiem meklējumiem!

126 views

Commentaires


bottom of page