top of page
Search

“Man tagad ķeizaram ir jāatdodas” jeb iesaucamo saraksti


1874. gadā Krievijas impērijā ieviesa vispārējo karaklausību. Pirms tam rekrūšus ķēra, vēlāk lozēja. Sakāve Krimas karā (1853-1856) noveda pie atziņas, ka impērijas militārā joma jāreformē.

rotaļu figūra Riekstkodis

Tika nolemts, ka armijā dienējušo skaits miera laikā jāsamazina, bet svarīgi uzturēt lielu rezervistu skaitu. Tātad karadienests turpmāk attiektos uz visu kārtu vīriešiem, no 21 līdz 40 gadu vecumam.


Dienests ilgs 6 gadus un vēl 9 gadi jāpavada rezervē. Pēc tam izdienējušie tiks ieskaitīti zemessargos. Dienests flotē ilgs 7 gadus un 3 gadus rezervē.


Par laimi vienam otram mūsu sencim, likumam bija dažādi izņēmumi jeb “privilēģijas:

  • Neiesauca vienīgos dēlus

  • Neiesauca vienīgos apgādniekus, ja ģimenē bija mazgadīgi brāļi, māsas

  • Neiesauca tos, kuriem vecākais brālis bija dienestā vai izdienējis.

  • Atbrīvoti no dienesta bija ārsti, pasniedzēji, garīdzniecība.

Visbeidzot, iesaucamie tika lozēti un arī te varēja paveikties.


Visus pārējos, kurus neiesauca, tai skaitā priviliģētos, ieskaitīja zemessardzē.


Jaunais likums paredzēja arī iesaucamo sarakstu sastādīšanu. Ja tos izdodas atrast, tad šie saraksti ir labs palīgs pētniekam.


Tajos norādītas ne tikai ziņas par potenciālo jauniesaucamo, bet arī par viņa ģimeni – vecākiem, brāļiem, māsām. Norādīti radinieku dzimšanas dati vai vecums. Norādīta arī informācija par ticību, lasītprasmi, amatu. Sarakstā jaunos vīriešus ierakstīja, kad bija sasniegts 21 gada vecums. Ja meklējat konkrētu personu, tad jāmeklē sarakstos, kas sastādīti 21 gadu pēc viņa dzimšanas.


Iesaucamo saraksti dažreiz atrodami pagastu valžu fondos, citreiz apriņķa karaklausības komisiju fondos.


Šobrīd internetā Familysearch.org vietnē pieejami Rīgas apriņķa Karaklausības komisijas fondā (F.24) atrodamie iesaucamo saraksti. Tie ir dažādās valodās – gan krievu, gan vācu un pat latviešu.


Saite uz ieskenētajiem dokumentiem jāmeklē Ciltskoki.lv vietnē Dokumenti> Dokumenti no Familysearch> Karadienestā iesaucamo saraksti


Ekrānšāviņš no Ciltskoku vietnes


Zemāk piemērs no 1882. gada iesaucamo saraksta latviešu valodā (Rīgas apriņķa Meņģeles pagasta iesaucamo saraksti, lietas nr. 24-2-511, LNA LVVA)


Iesaucamo saraksts
Iesaucamo saraksta kreisā puse

Sarakstā minēts, ka Jānis Liepiņš Jāņa dēls, dzimis 1861. gada 22.martā. Uzskaitīts, ka tēvs ir 54 gadus vecs un Jānim ir 4 brāļi.


No viņiem 26 gadus vecais Dāvis caur lozi no 1877. gada ir tagad vēl īstā karadienestā


Brālis Mārtiņš ir 24 gadus vecs un “caur lozi no 1879. gada ir zemessargos atlaists”.


Jaunākie brāļi ir Kārlis (17 gadi) un Reinis (6 gadi).


Mēs uzzinām arī, ka Jānis Liepiņš ir neprecēts, prot lasīt un rakstīt un ir zemeskopējs.


Saraksta labajā pusē atzīmēts, ka lozēs viņš izvilcis 2. numuru un ierakstīts F4 sarakstā.

14. ailītē norādīts augums aršinās.


Iesaucamo saraksts
Iesaucamo saraksta labā puse

Un kā bija Jūsu senčiem - kādu lozi viņiem laimējās vai nelaimējās izvilkt?

127 views

Comments


bottom of page