top of page
Search

Luterāņu kristību reģistrs vācu valodā

Updated: Jun 11

Pirmais pārbaudījums dzimtas vēstures pētīšanā ir baznīcu grāmatu lasīšana vācu vai krievu valodā. Zemāk piemērā skaidrots kristību reģistrs vācu valodā.

Tukuma ev. lut. baznīca
Tukuma ev. lut. baznīca. Foto: I.Lūsis.

Piemērā apskatīts kristību reģistrs vācu valodā Jaunpils luterāņu draudzē (avots: lvva-raduraksti.lv). Reģistru forma gan mēdz nedaudz atšķirties dažādās draudzēs un arī atkarībā no rakstītāja.


Šajā piemērā lietoti vairāki saīsinājumi, kurus bieži var redzēt reģistros:


T. - Tochter (meita);

Kn. - Knecht (kalps);

luth. - lutherisch (luterāņu);

Tfz. - Taufzeugen (krustvecāki);

Mdch. jeb šajā gadījumā Mdh.- Mädchen (kalpu meita).


Citi bieži izmantoti saīsinājumi ir Wth. - Wirth (saimnieks), Wb. - Weib (sieva), Jg. - Junge (puisis).


Luterāņu kristību ieraksts vāciski

Īsti skaidrs nav saīsinājums pirms Henrietes vārda. Tas varētu būt Buschw.- Buschwächter (mežsargs), tādējādi norādot, ka Henriete ir mežsarga sieva. 


Draudžu grāmatās bieži parādās latīniski termini, šajā piemērā -"pastor loci" - vietējais mācītājs.


Daudzreiz teksts saprotams, tikai zinot kontekstu - lasot, māju vārdus, ir vērts pārbaudīt dvēseļu revīzijās vai kartēs, vai tādas mājas muižā bijušas.


Tāpat arī uzvārdus bieži var salasīt tikai tad, ja zināms, kādi uzvārdi draudzē eksistēja. Piemēram, šajā gadījumā kūmās esošā Līze varētu būt gan Kurpe gan Karpa, un te pareizi izlasīt varēs tikai zinot, kādi uzvārdi ir draudzes ļaudīm.


Te daudzreiz palīdz Ciltskoki.lv vietnē atrodamie kristīto, laulāto, mirušo (KLM) uzvārdu saraksti.
337 views

Comments


bottom of page