top of page
Search

Krimināllietas

Iepriekšējā ierakstā īsi pieminēju krimināllietas. Šoreiz gribu uzrakstīt, kas tās par krimināllietām un kur tās meklēt?


Grāmatas vāks


Krimināllietas vai politiskās lietas?

Daudziem ģimenēs ir nostāsti, par kādu radinieku, kurš pazuda bez vēsts 1940. gadā vai par kādu, kuru apcietināja 1950. gados un aizsūtīja uz kādu nometni Krievijā. Bieži vien radiniekiem tikai pēc neatkarības atgūšanas izdevās šo to noskaidrot par tuvinieku likteni. Bet sīkākas detaļas, par ko apcietināts un par ko notiesāts, palika nezināmas.


Runa ir par Latvijas iedzīvotājiem, kurus par dažāda veida pretdarbību padomju režīmam apsūdzēja un apcietināja, sākot no 1940. gada. Pēc padomju juridiskās terminoloģijas visi šie cilvēki bija apsūdzēti kriminālnoziegumos, tāpēc lietas mēdz saukt par krimināllietām. Faktiski tās ir politiskās prāvas, jo cilvēki tika apsūdzēti “noziegumos pret padomju valsti”.


Pieejamības ierobežojumi

Ja arī Jūsu dzimtā ir kāds, kurš tika arestēts 1940. gadā vai tūlīt pēc kara, tad varbūt varēsiet viņu atrast arestēto rādītājā. Diemžēl krimināllietas internetā nav pieejamas un uz daudzām attiecas personas datu aizsardzība. Lai skatītos lietas klātienē Latvijas Valsts arhīvā Skandu ielā, Jums būs jāpierāda radniecība ar apsūdzēto.


Izņēmumi ir tajos gadījumos, ja pagājuši 100 gadi kopš cilvēka dzimšanas, vai arī Jums ir pierādījums (miršanas izziņa), ka persona mirusi pirms 30 gadiem.


Arestēto rādītājs

Īso informāciju par to, kad arestēts un par ko notiesāts, kā arī arhīva lietas numuru, variet sameklēt grāmatā “No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940-1986”.


Vēl šobrīd Latvijas Vēstures institūta izdotais apsūdzēto rādītājs ir pieejama LNB Digitālajā bibliotēkā, bet varētu būt, ka autortiesību ierobežojuma dēļ, tas drīz vairs nebūs iespējams. Pandēmijas gados daudz grāmatas bija publiski pieejamas internetā, bet šobrīd šī kārtība vairs nav spēkā.


Rādītājs ietver sekojošu informāciju par apsūdzētajiem:


  • Vārds, uzvārds

  • Dzimšanas gads

  • Dzimšanas vieta

  • Aresta datums

  • Apsūdzības formulējums

  • Lietas numurs

  • Lietas saturs


Lietu oriģināli ir krievu valodā, bieži vien rokrakstā, un tie var būt visai apjomīgi. Īpaši tad, ja vienā procesā tiesāti vairāki cilvēki, lieta var būt vairākos sējumos.


Tajā atradīsiet pratināšanas protokolus. Pratināja ne tikai ar arestētos, bet arī lieciniekus. Varēsiet izsekot, kurās dienās un kādos pulksteņlaikos (nereti līdz vēlai naktij) apsūdzētie tika pratināti.


Dokumenta fragments
Iztaujas protokols. Sākts plkst. 10:20, pabeigts. plkst. 15:45.


Lietās parasti ir arī arestanta fotogrāfija, spriedums, informācija par tiesas lēmuma izpildi. Piemēram, ja piespriests nāvessods, tad ir ziņas, kad un kur šis spriedums izpildīts. Visbeidzot, ir arī reabilitācijas lēmumi no 1990. gadiem, kad daudzas lietas tika pārskatītas un nepatiesi apsūdzētie reabilitēti.


Lai arī fiziski un morāli grūti strādāt ar krimināllietām, tomēr uzzinātais var dot kādu skaidrību un mierinājumu.


Sazinieties ar arhīvu!

Pirms doties uz arhīvu, noteikti sazinieties un pārbaudiet, vai lieta pieejama un vai Jums ir visi nepieciešamie dokumenti, lai to skatītu.

101 views

Comments


bottom of page