top of page
Search

Uzvārdu maiņa 1940.gadā

Šonedēļ pētīju kādu dzimtu, kuras loceklis 1940. gadā bija nomainījis uzvārdu. Kāpēc cilvēki mainīja uzvārdus, un kādi likumi to regulēja?


Pilsētas iela ar afišu stabu
Radīts ar Dall-E

Gan jau daudziem no Jums būs nācies sastapties ar kādu dzimtas locekli, kas nomainīja uzvārdu. Reizēm esmu dzirdējusi nostāstus, ka tas noticis, lai izvairītos no represijām. Tomēr uzvārdu maiņa notika vēl neatkarīgās Latvijas laikā un iemesli bija pilnīgi citi.


Iemesls šīm uzvārda maiņām bija latviskošanas kampaņa un jauns likums. Ministru kabinets likumu pieņēma 1939. gada 21. decembrī, un tas stājās spēkā nākamajā dienā. Uzvārdu drīkstēja mainīt arī iepriekš, to regulēja 1920. gada likums. Tomēr jaunais likums procesu paātrināja un atviegloja.


Kādos gadījumos drīkstēja mainīt uzvārdu?

 

Saskaņā ar jauno likumu, Latvijas pilsoņi varēja mainīt savus uzvārdus šādu iemeslu dēļ:

1. Ja uzvārdam ir nievājama, neglīta vai piedauzīga nozīme.

2. Ja uzvārds nav daiļskanīgs.

3. Ja uzvārds neatbilst attiecīgās personas tautībai.

4. Ja uzvārds sastāv no vairākiem vārdiem.

5. Ja uzvārds ir pārāk plaši izplatīts.

6. Ja uzvārda maiņai par pamatu ir kāds cits apstāklis, kuru par pietiekami svarīgu atzīst iekšlietu ministrs.

 


Dokumenta fragments

Kādu uzvārdu drīkstēja izvēlēties?

 

Mainot uzvārdus, pilsoņiem bija jāizvēlas daiļskanīgi un retāk sastopami uzvārdi. Jauniem uzvārdiem bija aizliegts izvēlēties vārdus ar negatīvu, dažādi izprotamu vai pārprotamu nozīmi. Starp citu, latviešiem bija jāizvēlas vienīgi latviski uzvārdi, savukārt nelatvieši nevarēja izvēlēties latviskus uzvārdus.


Laikraksti  ieteica: “skaisti un daiļskanīgi latviešu uzvārdi meklējami mūsu literatūrā un zemes vietu nosaukumos.”

 

Ja uzvārdu mainīja ģimene

 

Vienas ģimenes locekļi varēja izvēlēties tikai kopīgu jaunu uzvārdu.

Laulātajiem bija atļauts mainīt uzvārdus tikai pēc abpusējas vienošanās, iesniedzot

 vienu lūgumu.

Bērni, kas jaunāki par 16 gadiem, automātiski ieguva to pašu uzvārdu, kuru izvēlējās vecāki.


Par 16 gadiem vecāki bērni varēja arī nepiekrist vecāku izvēlētajam uzvārdam. Viņi varēja arī izvēlēties citu uzvārdu, gan ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

 

Kas nebija atļauts?

 

Uzvārda maiņa nebija atļauta:

1. Ja uzvārda maiņa aizskar trešo personu intereses. Tā, piemēram, šķirtās sievas, kurām ar tiesas lēmumu bija aizliegts saukties bijušā vīra uzvārdā, nevarēja cerēt to darīt uzvārda maiņas ceļā. Tāpat bija jāuzmanās, lai neaizskartu “tirgotāju, rūpnieku vai brīvo profesiju darbinieku tirdznieciskās vai profesionālās intereses”.

2. Ja uzvārda maiņa runā pretim labiem tikumiem.

3. Personām, kas atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas. Tomēr personām, kas sodu bija izcietušas, bija atļauts mainīt uzvārdu. Tas bija jauninājums, salīdzinot ar agrāko likumu.

4. Personām, kas zaudējušas tiesības pēc Sodu likuma 27. vai 28. pantu noteikumiem, kamēr zaudētās tiesības nav atgūtas.

5. Garā slimiem un personām, kas atrodas aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ vai kas atzītas par maksātnespējīgām.

 

Uzvārda maiņas process

 

Lūgumi par uzvārda maiņu bija jāiesniedz Iekšlietu ministrijai tieši vai caur vietējo policijas iecirkni. Lūgumā bija jānorāda:

1. Lūdzēja vārds, uzvārds, dzimšanas laiks un vieta, ģimenes stāvoklis, tautība un dzīves vieta.

2. Lūdzēja par 16 gadiem jaunāku bērnu vārdi, uzvārdi, dzimšanas laiks un vieta, tautība un dzīves vieta.

3. Lūdzēja attiecības pret karaklausību, atzīmējot, kad un kādā karaspēka daļā viņš kalpojis.

4. Iemesls, kāpēc lūdzējs vēlas mainīt uzvārdu, un kādu jaunu uzvārdu lūdz piešķirt.

 

Lūgumam bija jāpievieno pases noraksts, metrikas izraksti par kristībām un laulībām. Tieši šo papildus dokumentu dēļ uzvārda maiņas lietas ir vērtīgs informācijas avots.


Uzvārda maiņu izsludināja “Valdības Vēstnesī” un 14 dienu laikā varēja celt iebildumus. Salīdzinot ar agrāko likumu, process bija daudz ātrāks, jo agrāk bija jāgaida 3 mēneši. Pateicoties publicēšanai “Valdības Vēstnesī”, dzimtas pētnieki viegli var atrast ziņas par uzvārdu maiņu vietnē periodika.lv


Pašas uzvārda maiņas lietas atrodamas Latvijas Valsts vēstures arhīvā 3234.fondā un arī digitalizētā formā Familysearch.org vietnē. Lai iegūtu saiti, izmantojiet Ciltskoki.lv PLUS maksas kodu.

 

Likumu variet izlasīt šeit.

186 views

コメント


bottom of page