top of page
Search

Kā pieprasīt izziņu par dzimšanu, laulību vai miršanu?

Atkal un atkal kāds no dzimtas pētniekiem jautā par to, kā un kur dabūt dzimšanas, laulības vai miršanas izziņu. Vai jebkurš to var pieprasīt? Vai jābrauc uz lauku pagastu, kurā dzimis vecvectēvs, lai dabūtu izziņu par viņa dzimšanu?Šī brīža noteikumi ļauj pieprasīt izziņu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, nav jābrauc uz attiecīgo lauku pagastu, kur dzimšana, laulība vai miršana reģistrēta. Fiziski gan baznīcu grāmatas un civilstāvokļu aktu reģistri par pēdējiem 100 gadiem glabājas attiecīgā novada dzimtsarakstu nodaļā, tomēr informāciju var pieprasīt jebkurā nodaļā. Par 100 gadiem senākas baznīcu grāmatas un reģistri tiek nodoti Latvijas Valsts vēstures arhīvam.


Tiem pieprasītājiem, kas nedzīvo Latvijā, ir iespējams pieprasīt izziņu arī Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs.


Pieprasīt izziņas no dzimtsarakstu nodaļām var četros veidos:

  • Sūtot parakstītu iesniegumu pa pastu;

  • Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu pa e-pastu;

  • Pieprasot izziņu caur latvija.lv Pakalpojuma nosaukums ir Atkārtotas dzimšanas (vai laulības vai miršanas) apliecības vai izziņas par dzimšanas fakta reģistrāciju;

  • Dodoties klātienē uz jebkuru dzimtsarakstu nodaļu.


Ekrānšāviņš no latvija.lv vietnes
Ekrānšāviņš no latvija.lv

Diemžēl bieži vien pārpratumi rodas par jautājumu, kuram ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņas par mirušām personām. Jā, fizisku personu datu aizsardzības regula neaizsargā mirušu personu datus. Tomēr, civilstāvokļu aktu reģistrācijas likums nosaka, ka “Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam vai tā pilnvarotai personai.”


Tātad, lai pieprasītu izziņu par cilvēka miršanu, ir jāpierāda radniecība. Radniecības pakāpe likumā nav norādīta, tā kā tā var būt arī attālāka radniecība. Bet pierādīt radniecību?


Pieņemsim, ka mirušais ir Jūsu vecmāmiņas brālis. Tādā gadījumā būs vajadzīgi vairāki dokumenti:

  1. Vecmāmiņas dzimšanas apliecība (kopija). Tā var būt arī kopija no kristību reģistra baznīcu grāmatā.

  2. Vecmāmiņas brāļa dzimšanas apliecība (kopija). Ja tā Jums nav, tad vispirms pieprasiet izziņu par viņa dzimšanu un tikai pēc tam miršanas izziņu. Lai pieprasītu vecmāmiņas brāļa dzimšanas izziņu, radniecību varēs apliecināt ar vecmāmiņas dzimšanas apliecību. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki varēs salīdzināt abus dzimšanas ierakstus. Ja vecākie abiem bērniem sakrīt, tad radniecība ir apliecināta.

  3. Vecmāmiņas laulību apliecība (kopija);

  4. Pieņemsim, ka šajā gadījumā vecmāmiņa ir Jūsu tēva māte. Tādā gadījumā būs vajadzīga Jūsu tēva dzimšanas apliecība.

  5. Jūsu dzimšanas apliecība (kopija). Ja Jūsu uzvārds nesakrīt ar tēva uzvārdu (piemēram, uzvārds mainīts laulību dēļ), tad vajadzēs dokumentu, kas pamato uzvārdu maiņu – piemēram, laulības apliecību.


Ja radniecību var konstatēt Iedzīvotāju reģistrā, tad to nevajadzēs pierādīt ar dokumentiem. Te jāatgādina, ka iedzīvotāju reģistru sāka veidot 1992. gadā. Cilvēki, kas miruši pirms 1992. gada, šajā reģistrā nebūs un līdz ar to nav iespējams viņu radniecību noskaidrot caur reģistru. Tādā gadījumā būs vajadzīgi radniecību apliecinoši dokumenti.


Lai cik birokrātiski un sarežģīti šī procedūra arī neizklausītos, tomēr bez šīm izziņām ļoti bieži nav iespējams iztikt. Lai varētu pētīt dzimtu, vajadzīgi izejas dati – ziņas par senču dzimšanas, laulību vai miršanas gadu, datumu un vietu. Ja vien vajadzīgās ziņas neparādās kādos avīžu rakstos vai tautas skaitīšanas lapās, tad būs nepieciešams pieprasīt izziņas. Un ja rodas neskaidrības, zvaniet dzimtsarakstu nodaļām. Tajās strādā atsaucīgi cilvēki, kas palīdzēs ar informācijas sameklēšanu.

125 views

Comments


bottom of page