Luterāņu kristību reģistrs vācu valodā

Updated: Mar 1, 2019

Primais pārbaudījums dzimtas vēstures pētīšanā ir baznīcu grāmatu lasīšana vācu vai krievu valodā. Zemāk piemērā skaidrots kristību ieraksts vāciski.

Tukuma ev. lut. baznīca. Foto: I.Lūsis.

Piemērā apskatīts kristīto reģistrs Jaunpils draudzē (avots: lvva-raduraksti.lv). Reģistru forma gan mēdz nedaudz atšķirties dažādās draudzēs un arī atkarībā no rakstītāja.


Šajā piemērā lietoti vairāki saīsinājumi, kurus bieži var redzēt reģistros:


T. - Tochter (meita);

Kn. - Knecht (kalps);

luth. - lutherisch (luterāņu);

Tfz. - Taufzeugen (krustvecāki);

Mdch. jeb šai gadījumā Mdh.- Mädchen (kalpu meita).


Citi bieži izmantoti saīsinājumi ir Wth. - Wirth (saimnieks), Wb. - Weib (sieva), Jg. - Junge (puisis).


Īsti skaidrs nav saīsinājums pirms Henrietes vārda. Tas varētu būt Buschw.- Buschwächter (mežsargs), tādējādi norādot, ka Henriete ir mežsarga sieva. 


Draudžu grāmatās bieži parādās latīniski termini, šajā piemērā -"pastor loci" - vietējais mācītājs.


Daudzreiz teksts saprotams, tikai zinot kontekstu - lasot, māju vārdus, ir vērts pārbaudīt dvēseļu revīzijās vai kartēs, vai tādas mājas muižā bijušas.


Tāpat arī uzvārdus bieži var salasīt tikai tad, ja zināms, kādi uzvārdi draudzē eksistēja. Piemēram, šajā gadījumā kūmās esošā Līze varētu būt gan Kurpe gan Karpa, un te pareizi izlasīt varēs tikai zinot, kādi uzvārdi ir draudzes ļaudīm.
213 views

Contacts

Please use this form to order or contact me

​​Tel: +371 2 914 6270

  • White Facebook Icon

© 2018 by Agnese Lūse, Katrīna Kanepone, Madara Lieciniece