Kartes internetā un senču māju meklēšana

Updated: Mar 1, 2019

Lielākai daļai cilvēku gribas noskaidrot, kur tieši viņu senču dzīvojuši. Vai kristību ierakstā minētās mājas vēl eksistē? Ja nē, tad kas ir to vietā?

18th century Map of Courland, LNB Collection

Lithuanianmaps.com


Lai gan nosaukums ir “Lietuvas kartes”, tomēr šajā kolekcijā ir arī Latvijas kartes. Latvijas laika (1920-1939) topogrāfiskās kartes meklējamas sadaļā TopomapsLatLith 1920-1939.


Šīs ir detalizētākās kartes no starpkaru perioda un tajās atrodami gan atsevišķu saimniecību vārdi, gan iezīmēti muižu centri. Šķiet, ka šajās kartēs var atrast lielāko daļu dvēseļu revīzijās minēto māju vārdus. Nosaukumi, protams, kartēs pielāgoti jauno laiku latviešu valodas ortogrāfijai, tomēr latviešu valodas zinātājam atpazīt nebūs grūti.


Zemāk redzams kartes fragments no agrāk Ūziņu jeb Ūsiņu (Usingen) muižai piederošajām saimniecībām. (Karte 034 Platone, Lithuanianmaps.com)Daži piemēri, kā māju vārdi minēti 1811.gada revīzijā un kā - Latvijas laika kartē:

Kuping kļuvuši par “Kūpeņiem”, pie tam ir arī mežsarga māja “Kūpeņi” un “Mazkūpeņi”

Kaschook – Kažoki Strautineek – Strautnieki Budeneek – Būdnieki Mege – Meķi Salnen – Salnēni (1811.gadā gan bija vairāki “Salnēni”) Swilpen Krug – Svilpes Gexte mājas, kas 1811.gadā piederēja pie Bevertas muižas (Bewert Schwedhof) laika gaitā pārveidojās par “Jaxte” un visbeidzot – “Jeksti”.


The Database of Geographical Names

Mūsdienu situācijas noskaidrošanai, visbiežāk izmantoju Vietvārdu datubāzi. Tajā var meklēt ievadot nosaukuma daļu, kas ir svarīgi, ja precīzais mūsdienās lietotais mājvārds nav zināms. Piemēram, šajā gadījumā, ievadīju “Saln” (“Salnēni”).  Jūs iegūsiet sarakstu ar visiem vārdiem, kas satur ievadīto frāzi. Daudzi mājvārdi atkārtojas dažādās Latvijas malās, tāpēc jāpievērš uzmanība pagastam.


Ja mājas vēl dabā eksistē, kaut arī neapdzīvotas, tad šajā datubāzē tās būs atrodamas, bet ja to vairs nav, tad arī datubāzē ziņas neatradīsiet. Dažreiz nosaukums ir saglabājies purva, kapu, meža vai cita ģeogrāfiska objekta nosaukumā. Piemēram, bijušā Ūziņu tagadējā Zaļenieku pagasta “Jekstu” mājas vairs neeksistē, bet saglabājies ir nosaukums “Jekstu karjers”. Šādi nosaukumi dažreiz palīdz atrast bijušo mājvietu.


Nospiežot uz skatīt, varēsiet apskatīt mājvietu detalizētā kartē, kurā iezīmētas pat atsevišķas ēkas.Vesture.dodies.lv


Ja zināma aptuvenā māju atrašanās vieta, tad var izmantot šo vietni. Tā ļauj ieklikšķināt un izvēlēties dažādu vēsturisko karšu slāņus.


Topografija.lv


Šī vietne ir līdzīga iepriekšējai, ebt tajā ir vairāku mūsdienu karšu slāni, piemēram var apskatīt gan zemes vienību robežas, gan ortofoto.


Vēsturiskās kartes kartes var ieslēgt labajā augšējā stūrī zem “saraksta” ikonas ieklikšķinot "Vēsturiskās kartes". Var pievienot gan Latvijas laika, gan PSRS laika kartes slāni. Latvijas laika kartes šeit apzīmētas ar nosaukumu “Latvija 1: 75 000” un tās ir pašas Latvijas laika topogrāfiskās kartes, kas atrodamas Lithuanianmaps.com.


Šajā vietnē var meklēt mājas pēc nosaukuma. Zemāk redzamajā piemērā atkal meklēju “Salnēni” un no divām iespējām izvēlējos Jelgavas novadā esošās mājas.


Padomju laika kartes ir dažādu gadu un dažādos mērogos, protams, krievu valodā. Detalizētākās ir 1: 10 000. Lielisks avots, ar kura palīdzību var noskaidrot, cik ilgi kādas mājas pastāvējušas, jo jaunākās PSRS laika kartes ir pat no 1990.gada.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNB kolekcijā vairāk ir lielo reģionu – kā Vidzemes vai Zemgales – vai arī pilsētu apriņķu kartes. Atsevišķu muižu plānus šeit neatradīsiet, toties ir atrodami vairāki vēsturiski pilsētu plāni.


Meklēšana pēc mājvārda šeit nav iespējama, jo kartes sakārtotas pēc to oriģinālajiem nosaukumiem (daudzi arī krievu un vācu valodās). Ja zināma meklējamās saimniecības aptuvenā atrašanās vieta, tad var izmantot iespēju “norādīt apgabalu kartē

Iezīmējiet Jūs interesējošo apgabalu, un vietne piedāvās visas kartes, kurās šis apgabals ietverts. Tālāk jau atliek vien papētīt, cik kura karte smalka. Zemāk piemērs, kur “Salnēnu” mājas atrodamas 1893. gada “Vidzemes un Kurzemes speciālkartē. (LNB karšu kolekcija).Latvijas Valsts vēstures arhīvs


Ne viss ir digitalizēts! LVVA slēpjas daudz dārgumu, tostarp arī kartes un tās nav pieejamas internetā.

Tās atrodamas dažādos fondos. Piemēram, 183.fondā – Baltijas Domēņu valde - atrodamas kartes no tā sauktajām kroņa jeb valsts muižām.


Ūziņu muiža, kuru šeit izmantoju kā piemēru, bija kroņa muiža un zemāk redzamais kartes fragments ar trim “Salnēnu” saimniecībām nāk no 1868.gada kartes (LVVA, 183.f., 166.apr., 540.l.)


Bet tiem, kam gribas kartes iegādāties savā īpašumā, var ieteikt papētīt Jāņa Sētas karšu veikala antikvariātuTe atrodami faksimilizdevumi un krāsu izdrukas daudzām vēsturiskām kartēm, pie tam tās var pasūtīt internetā un lūgt atsūtīt uz Jūsu adresi.

1,250 views

Contacts

Please use this form to order or contact me

​​Tel: +371 2 914 6270

  • White Facebook Icon

© 2018 by Agnese Lūse, Katrīna Kanepone, Madara Lieciniece