png-logo.png

Par mums

Agnese Lūse

Esmu studējusi vācu filoloģiju Latvijas Universitātē un kultūras menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā. Daudzus gadus strādāju dažādos kultūras projektos, organizējot festivālus un izstādes. 2006.gadā, meklējot informāciju dokumentālās filmas vajadzībām, pirmoreiz nonācu Latvijas Valsts vēstures arhīvā un atklāju, cik aizraujoši ir izzināt Latvijas vēsturi caur cilvēku likteņiem. Kopš tā laika neesmu pārtraukusi pētīt personu un dzimtu dzīvesceļus un izglītoties par Latvijas vēsturi.

Esmu mācījusies četros Latvijas arhīvistu biedrības organizētajos paleogrāfijas (seno rokrakstu lasīšanas) kursos.

Kopā ar Annu Žīguri un Pēteri Bolšaiti esmu līdzdarbojusies grāmatas "Latvijas klusie varoņi" tapšanā. Tā tika izdota 2017.gadā un stāsta par cilvēku glābējiem Latvijā Otrā pasaules kara un pēckara laikā.

Lasu un varu sazināties vācu, angļu un krievu valodā.

Dace Alsberga

Aizraujošajā vēstures izpētes pasaulē  nonācu pirms vienpadsmit gadiem, kad Latvijas Valsts vēstures arhīva jaunizveidotajā digitālajā kolekcijā Raduraksti bija iespējams pārbaudīt no radiem noklausītos un piezīmju kladītēs apkopotos datus par savas dzimtas piederīgajiem no Kurzemes dienvidiem (Gramzdas, Durbes draudzēs) un Jaunpiebalgas pusē Vidzemē.

 

Tie bija saviļņojoši brīži - ieraudzīt pierakstītu savas vecvecmātes dzimšanas un kristību ierakstu! Taču visus stāstus ar baznīcu grāmatām vien nevarēja uzzināt, tāpēc mēroju ceļu no Talsiem, kur dzīvoju,  uz Latvijas Valsts vēstures arhīvu Rīgā.

 

Daudz esmu apguvusi pašizglītošanās ceļā - lasot, apmeklējot lekcijas un izstādes. Latvijas arhīvistu biedrības organizētie paleogrāfijas kursi nostiprināja un papildināja pašmācības ceļā apgūtās iemaņas seno rokrakstu izprašanā.

 

Arhīvā nonācu pie atziņas, ka man zināmā un publiski pieejamā vēsture par Talsiem dažkārt ir kļūdaina, mītiem apvīta un nepilnīga. Mana arhīvā atrastā informācija izmantota grāmatās "Talsu patērētāju kooperatīvi (1920-1945)" (2016) un "Talsu namu stāsti" (2017), kā arī publikācijās Talsu novada presē un biedrības Aleksandra Pelēča lasītava mājas lapā.

​Lasu un rakstu krieviski, lasu un varu saprasties vācu valodā.

Santa Vītiņa

Esmu studējusi vēsturi Latvijas universitātē, un mani interesē ne tikai dzimtas vēsture, bet arī Kalnciema pagasta vēsture no 18. līdz 20.gadsimtam.

Esmu izglītojusies Latvijas arhīvistu biedrības organizētajos palogrāfijas kursos.

Lasu vāciski un krieviski.

Dace Lieciniece

Lai gan pēc izglītības esmu daiļdārzniece, tomēr mani allaž urdījis nemiers par savu senču izcelsmi un dzimtas koka izpēti. Mani atklājumi un pētījumi astoņu gadu garumā ir radījuši varenu koku ar daudziem zariem, un, lobot gadskārtu gredzenus, esmu uzzinājusi daudz vērtīga tradīcijās, kultūrā un vēsturē.

Dzimtas vēstures pētīšana savā veidā ir iespēja ceļot laikā. Šajā ceļojumā man ir lieti noderējušas krievu, angļu un vācu valodas prasmes, kā arī spēja salasīt dažādus rokrakstus. Pacietīgi sperot soli pa solim, bieži vien liekot lietā intuīciju un zināmas detektīva prasmes, ir izdevies atšķetināt savas dzimtas līkločus un nostāstus, kā arī atrast pazaudētos radiniekus Latvijā, ASV, Austrālijā un Kanādā. Priecājos par iespēju palīdzēt arī citiem sakņu izzināšanā.

© 2018 Agnese Lūse, Katrīna Kanepone, Madara Lieciniece

Kontakti

  • White Facebook Icon

Lūdzu izmantojiet šo formu saziņai ar mums

​​Tel: +371 2 914 6270