top of page
Search

Vēstule radiniekam

Dzīvo radinieku meklēšana gan nav ģenealoga uzdevums, bet dažas reizes esmu piekritusi palīdzēt šajā jautājumā. Kādas ir iespējas sazināties ar radiniekiem Latvijā, ja neziniet viņu adresi?


Sieviete vēsturiskā telpā raksta vēstuli
Radīts ar Dall-E

Uzreiz jāatzīst, ka personas datu aizsardzība Latvijā ir gana stingra un nekādas publiskas telefonu vai adrešu grāmatas mūsdienās nav pieejamas. Tomēr ir viens veids, kā, zinot pietiekami daudz informācijas, var mēģināt ar cilvēku sazināties oficiālā ceļā.


Protams, pirmais ieteikums būtu meklēt ziņas internetā. Varat pārbaudīt, vai meklētais cilvēks nav atrodams Facebook, LinkedIn, Instagram vai X platformās. Tomēr ne visi, sevišķi jau vecākās paaudzes cilvēki, būs atrodami soctīklos.


Vēl var pārbaudīt, vai radinieks nav minēts kādā laikrakstā. To var izdarīt vietnē www.news.lv Tajā apkopots pēdējo 20 gadu laikrakstu arhīvs un iekļauti ap 100 Latvijas laikrakstiem. Šeit var parādīties ziņas, ja cilvēks ir miris. Varbūt būs minēta pilsēta vai pagasts, kur cilvēks dzīvo vai dzīvoja. Vietne ir tikai latviešu valodā un vārds, uzvārds jāraksta ar latviešu diakritiskajām zīmēm.


Bieži vien pēdējās ziņas, kas par iespējamiem radiniekiem zināmas, nāk no 1941. gada skaitīšanas. Cilvēki, kas tobrīd bija pavisam mazi bērni, vēl varētu būt dzīvi. Šī gada tautas skaitīšanā tika norādīti dzimšanas dati, un tie ir ļoti svarīgi, lai mēģinātu atrast cilvēku mūsdienās.


1992. gadā tika izveidots Latvijas fizisko personu reģistrs. Kopš tā laika ir vienota elektroniska datubāze, kurā apkopotas ziņas par pilsoņiem un arī Latvijā dzīvojošiem ārzemniekiem. Ja Jūsu meklētais cilvēks miris pirms 1992. gada, tad ziņas reģistrā nebūs, bet par vēlāk mirušiem cilvēkiem informācija ir saglabāta.


Šī datubāze nav publiski pieejama. Ja Jums zināms cilvēka vārds uzvārds un dzimšanas dati, tad varat rakstīt iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) un lūgt noskaidrot, vai šāds cilvēks fizisko personu reģistrā ir identificējams.


Ja PMLP cilvēku identificēs, tas gan nenozīmē, ka varēsiet uzzināt viņa kontaktinformāciju! Šie dati ir aizsargāti un vienīgais, ko varat darīt, ir lūgt, pārvaldei nosūtīt šim cilvēkam Jūsu vēstuli.


Pakalpojumu var pieprasīt:


Ja esiet Latvijas pilsonis, tad izmantojiet e-pakalpojumu  Latvija.lv  vietnē.


  • Izvēlieties pakalpojumu Vēstules pārsūtīšana meklējamai personai .

  • Vispirms lūdziet pārbaudīt, vai meklētais cilvēks atrodams iedzīvotāju reģistrā. Pamatojiet, ka meklējiet radinieka kontaktus dzimtas izpētei.

  • Kad saņemsiet pozitīvu atbildi, tad varēsiet pievienot savu vēstuli radiniekam un apmaksāt pakalpojumu (šobrīd 7,50EUR plus pasta izdevumi par pārsūtāmo vēstuli.)


Ja dzīvojat ārzemēs un neesiet Latvijas pilsonis, uzrakstiet vispirms e-pastu PMLP (pasts@pmlp.gov.lv), norādiet visu sev zināmo informāciju par meklējamo cilvēku.

  • Tad PMLP vispirms pārbaudīs, vai cilvēku var identificēt iedzīvotāju reģistrā.

  • Ja tas izdosies, tad atbildē Jums nosūtīs gan rēķinu (7,50EUR plus pasta izdevumi par vēstules pārsūtīšanu), gan tālākas norādes, kā rīkoties.

Savā vēstulē radiniekiem, uzrakstiet un izskaidrojiet, kāpēc Jūs gribētu ar viņu sazināties un atstājiet savu kontaktinformāciju. Reizēm cilvēki baidās un negrib sazināties, jo nezina, ko svešie radinieki no viņa vēlas. Tāpēc ir svarīgi izskaidrot, vai vēlaties uzzināt par citiem dzimtas locekļiem, varbūt interesē kādu senču fotogrāfijas vai vienkārši gribas atjaunot zudušās radniecības saites.


Tālākais ir adresāta rokās. Ja viņš dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un vēstuli saņems, tad varbūt Jums uzrakstīs vai piezvanīs.


Bet reizēm cilvēki nedzīvo savās deklarētajās dzīvesvietās un vēstules saņem novēloti. Reizēm dažādu iemeslu dēļ cilvēki negrib kontaktēties ar radiniekiem. Tur nu diemžēl neko darīt nevar.


Manā pieredzē ir gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi gadījumi. Ir cilvēki, kas man ir atzvanījuši un satikušies ar saviem radiniekiem. Ir bijis gadījums, kad cilvēka pēcteči piezvanīja pēc pāris gadiem, kad adresāts jau bija miris. Un ir bijuši gadījumi, kad nav bijusi nekāda atbilde un tā arī nav izdevies neko noskaidrot.


Katrā ziņā ir vērts mēģināt, jo veiksmes gadījumā iegūsiet ne tikai jaunus radiniekus, bet iespējams, uzzināsiet daudz papildus informācijas par dzimtu.

61 views

Comments


bottom of page