top of page
Search

Storožs, stārasts vai vagars – kā saprast vēsturiskos amatus baznīcu grāmatās?


Lasot baznīcu grāmatas nereti nākas uzdurties dīvainiem amatu nosaukumiem. Mūsdienu vācu valodas vārdnīcās skaidrojums nav atrodams. Ko šie vārdi nozīmē un kur meklēt palīdzību?


tautasdziesmas ilustrācija
Vagars latviešu tautasdziesmās (Atpūta, 1938, periodika.lv)

Tulkojot baznīcu grāmatu ierakstus, gadās sastapties ar vācu valodā neierastiem vārdiem, kā piemēram Wagger – vagars. Latviešu tautas pasakas lasījušam jau nu ir skaidrs, kas tas tāds - kaut kāds ļauns priekšnieks. Bet pavaicājiet kādam vācietim – tādu vārdu vācu valodā viņš nebūs dzirdējis.


Baltijas vācu valodā laika gaitā bija izveidojušās savas iezīmes – īpašs skanējums un vārdi, kas pārņemti no krievu, igauņu un latviešu valodām. Amati baznīcu grāmatās vēsturiski vārdi, mūsdienās tādi vairs neeksistē. Tāpēc velti tos meklēt mūsdienu vācu valodas vārdnīcās. Vislabāk meklēt skaidrojumu vēsturiskās vārdnīcās un internetā ir pieejami palīgi.


Konkrētais vārds vagars ir aizguvums no lībiešu valodas - vagār ir muižas darbu uzraugs (Latviešu etimoloģijas vārdnīca, K.Karulis 1992). Vikipēdija gan arī skaidro, ka vārds pārņemts no igauņu valodas. Igauņu valodā vakkuri nozīmē pagasta vecākais.


Šonedēļ tulkoju kādu baznīcu grāmatas ierakstu un ilgu laiku centos saprast, kāds amats ir Jānim Lindem.


baznīcu grāmatas ieraksts

Visbeidzot pieņēmu, ka ir tā, kā izskatās - Strosche. Bet ko tas īsti nozīmē – izskatās kā krievu valodas storožs, t.i. sargs? Te labs palīgs bija interneta vietne vācu valodā Vācbaltu-vācu-igauņu-latviešu vārdnīca


Tā ir digitālā vārdnīca vācu valodā, kas tapusi Tartu universitātē, turpinot divu vācbaltu profesoru aizsākto darbu. Ievadot vārdu “Strosche”, vārdnīca iedod vārda variantus: Starast, Starosch, Storost, Strosche un arī sameklē vārdu senākās vārdnīcās, kur tas skaidrots. Meklēt var pašu vārdu (Stichwort), meklēt var nozīmes skaidrojumu (Bedeutungserklärung), meklēt var igauņu vai latviešu ekvivalentu (Lettische Entsprechung).


mājas lapas fragments

Visplašāko skaidrojumu par Strosche vārdnīca piedāvāja, kad meklēju nozīmes skaidrojumu (Bedeutungserklärung).


Īsumā skaidrojums tulkojumā ir šāds - par vagaru (Wagger) Kurzemē sauc klaušu darbu uzraugu, kurš strādā muižas pārvaldnieka pakļautībā. Viņš nāk no vietējiem iedzīvotājiem. Vidzemes latviešu daļā izmanto apzīmējumu Strosche (kas nāk no slāvu valodas Storosch – sargs). Vidzemes igauņu daļā lieto vārdu Kubjas.


Avots šajā gadījumā bija Voldemāra fon Gūtceita (Woldemar von Gutzeit) 1874. gadā izdotā vārdnīca “Wörterschatz der deutschen Sprache Livlands”. Tā vairākos sējumos ieskenētā versijā arī pieejama internetā Minhenes digitalizācijas centra Digitālajā bibliotēkā.


Saskaņā ar Karuļa vārdnīcu vārds stārasts pārņemts no poļu valodas vārda starosta - ciema vecākais. Etimoloģijas vārdnīca vismaz šobrīd vēl ir pieejama LNB digitālajā bibliotēkā.


Tātad vagars un stārasts ir viens un tas pats amats muižā. Baltijas vācu valodā lietotas dažādas vārdu versijas dažādos reģionos.


Un kādus neparastus amata nosaukumus Jums ir gadījies sastapt baznīcu grāmatās? Variet ierakstīt komentārā vai atsūtīt man ziņu. Es labprāt padalīšos ar citiem piemēriem kādā citā ierakstā.173 views

Comments


bottom of page