top of page
Search

Luterāņu vārdu maiņa pārejot pareizticībā

Updated: Mar 25

1840. gados daudzi Vidzemes latvieši pārgāja pareizticībā un līdz ar to tika mainīti viņu vārdi. Kādus vārdus parasti izvēlējās un kā identificēt agrāko luterāni pēc viņa pareizticīgā vārda?

Limbažu pareizticīgo baznīca
Limbažu pareizticīgo baznīca. Foto: Ints Lūsis

Daudzi, kam dzimtas saknes Vidzemē, būs saskārušies ar pareizticīgajiem savu senču vidū. Pēc enciklopedija.lv datiem 1845.-1848. gadā vairāk nekā 62 tūkstošiem latviešu Vidzemes guberņā pārgājuši pareizticībā.


Pieņemot jauno ticību, tika pieņemts arī jauns vārds, un te nu reizēm tiešām vajadzīga atjautība, lai identificētu savus senčus pareizticīgo draudzes grāmatās. Neesiet pārsteigti, ieraugot, ka Fricis kļuvis par Fjodoru un Ilze par Jeļizavetu.


Palīdzībai esmu izrakstījusi populārākos latviešu vārdus, un tiem atbilstoši izvēlētos pareizticīgo vārdus.


Šķiet, stingri noteikumi nav bijuši un dažam latviešu vārdam parādās vairāki atbilstoši pareizticīgo vārdi.  Lielākā daļa Indriķu izvēlējušies kļūt par Ignatiju, bet kāds kļuvis par Iļju un viens arī par Andreju.


Par pamatu ņemta grāmata par 1847.-1854. gadā Vidzemes guberņā pareizticībā pārgājušiem luterāņiem "Ведомость о присоединившихся из лютеран к православию". Grāmata pieejama Tartu universitātes lapā.


Latviešu vārdus rakstīti mūsdienu ortogrāfijā, bet krievu vārdi – tādi, kādi tie parādās minētajā grāmatā.Tabula ar latviešu vārdiem94 views

Comments


bottom of page