top of page
Search

Latviešu valodas saīsinājumi

Pagājušā reizē rakstīju par latīņu valodas saīsinājumiem, bet šajā reizē gribu apskatīt dažus saīsinājumus baznīcu grāmatās latviešu valodā. Liekas, ka latviešu valodā rakstītus ierakstus gan būs viegli saprast, bet reizēm tie var pavisam samulsināt.


Macītājs sēž pie galda savā darbistabā
Radīts ar Dall-E

Latviešu valoda parādās senākajās baznīcu grāmatās, kuras rakstītas vēl pirms 1834. gada. 1832. gadā iznāca jauni baznīcas likumi Krievijas luterāņu draudzēm, un 1834. gadā baznīcu grāmatas jau tika vestas pēc jaunajiem noteikumiem un vienotas formas.


Tomēr zemāk apskatītie piemēri nāk Valtaiķu luterāņu draudzes 1834.-1837. gadu grāmatām. Tobrīd latviešu valoda vēl izmantota, un grāmatā atrodams interesants saraksts ar saīsinājumiem, kuri lietoti šajā konkrētajā baznīcu grāmatā. Līdzīgi saīsinājumi varētu būt izmantoti arī citviet, tāpēc tos vērts apskatīt.

Fragments no baznīcu grāmatas

Tēvs un māte rakstīti vāciski – V. (vāc. Vater) un M. (vāc. Mutter).

Tāpat bērns saīsināts vāciski – K. (vāc.Kind)

Toties dēls (vāc. Sohn) un meita (vāc. Tochter) saīsināti latviski – dls. un m.m. (miesīga meita)


Nākamie ir saimes ļaužu apzīmējumi:

fragments no baznīcu grāmatas

Saimnieks  - S. Citās grāmatās esmu arī redzējusi saīsinājumu smks. un sks.

Saimniece Sz. (no vecās ortogrāfijas saimneeze) Talsu draudzē lietots sze.

Kalps k. Ir redzēts arī saīsinājums klps. Talsu draudzē daudz lietots saīsinājums s.w., kurš, manuprāt, apzīmē “saimes vīru” jeb to pašu kalpu.

Neprecēts kalps parasti tika saukts par puisi un saīsinājumos redzēts s.p. (saimes puisis)

Kalpa sieva – k.s.

Rokas vīrs – r.w. Šis visneparastākais un bez atšifrējuma diezin vai izdotos uzminēt, kas ir “r.w.” Domāju, ka rokas vīrs ir tas pats algādzis vai rokpelnis – cilvēks, kas salīdzis izdarīt kādu fizisku darbu par dienas vai nedēļas samaksu

Rokas vīram ir arī rokas vīra sieva – r.w.s.

Bet rokas puisis – r.p. - ir neprecēts rokpelnis.


fragments no baznīcu grāmatas

Līdzīgs rokas vīram bija arī vaļenieks (vāc. Lostreiber) – wl. Vaļinieki bieži vien dzīvoja kādā pirtiņā un par mitekli atlīdzināja ar darbu.

Brīvvīrs br.w. Šis jēdziens raksturīgs tieši Valtaiķu draudzei, jo pie tās piederēja arī brīvie latvieši – kuršu ķoniņi.

Skroderis Sk.

Amatnieks Am.

Wagars - Wg.

Mežsargs - M.s.


fragments no baznīcu grāmatas

Atraitne (oriģinālā atraidne) – Atd.

Darba meita jeb kalpone – D.m.

Rohkas meita -r.m.

Krustvecāku saīsinājums veidots no vācu vārda Pathen P.

Noslēgumā viens piemērs no Valtaiķu draudzes kristību ieraksta, kur minētie latviešu valodas saīsinājumi uzskatāmi pielietoti. Ceru, ka izlasīsiet bez grūtībām!

fragments no baznīcu grāmatas

97 views

Comentarios


bottom of page