top of page
Search

Latīņu valoda baznīcu grāmatās

Nesen ar kolēģi skatījāmies uz kādu miršanas ierakstu, kurš bija daļēji latviski un daļēji latīniski. Ko mēs tajā izlasījām un kādi latīņu valodas termini parādās luterāņu baznīcu grāmatās?


 Jaunpils baznīcas altāra fragments
Jaunpils luterāņu baznīcas altāra fragments. Foto: I.Lūsis

Šajā ierakstā apskatīšu tikai luterāņu ierakstus. Termini latīniski vairāk parādās senākās baznīcu grāmatās - konkrētie piemēri bija 18.gadsimta beigu un 19.gadsimta sākuma metrikās. Bet arī vēlākos ierakstos lietoti atsevišķi latīņu valodas vārdi. Daži piemēri atrodami ierakstā par laulību reģistru.


Miršanas ieraksta piemēri


Konkrētais gadījums bija miršanas ieraksts no 1833. gada Lielvircavas draudzē. Piemēram izmantošu kādu citu piemēru no šīs paša draudzes.


Miršanas ieraksts

Kā redziet, daļa ir latviski un viegli saprotama: Grieta, atraitne no Lipša Jāņa mājām. Bet kas ir visi šie saīsinājumi tālāk?

Mēģināšu skaidrot pa solim:


 • 70 an. = 70 gadus veca. (annus – gads). Citos ierakstos parādās heb. = nedēļa (hebdomada) un dies = dienas

 • 1 conj. 8 – pirmajā laulībā 8 gadi (conjuncti – laulība)

 • Inf. 3 = 3 bērni (infans – bērns)

 • Mortt. = cik no bērniem miruši (mort - miris)

 • 2 Conj. 33 an = otrajā laulībā 33 gadi

 • Inf. 1 mort. = 1 bērns miris

 • Vid. 4 an. = 4 gadus atraitne (vidua = atraitne, vidus = atraitnis)

 • pee bszas – šis ir saīsinājums no latviešu valodas “pie baznīcas”. Salīdzinot ar citiem ierakstiem vācu valodā, var secināt, ka tādā veidā norādīta apbedījuma vieta pie baznīcas. Citos gadījumos minētas kapsētas, piemēram Strupd K. – Strupdeguņu kapsēta.


Kādā citā piemērā lietoti gan latviskie, gan latīņu valodas saīsinājumi

Miršanas ieraksts

Steppus, Pīlēna Jāņa peedsihw. (piedzīvotājs, ar nozīmi “iedzīvotājs, iemītnieks”) nabags, act 60 an. (60 gadus vecs),

 • 1 laul. 18 gad = pirmajā laulībā nodzīvoti 18 gadi

 • 2 b. mort. = 2 bērni, miruši nav

 • 2 laul. 15 an. = otrajā laulībā 15 gadi

 • 3 inf. 1 mort. = 3 bērni, 1 miris

 • pee bszas Leel.Wirz. = apglabāts pie baznīcas Lielvircavā


Kristību ieraksta piemērs


Kristību ierakstā faktiski parādās tikai viens saīsinājums latīņu valodā.

 • Tas ir nat., kas nozīmē dzimis vai dzimusi (natus/ nata). Šeit viens ieraksta piemērs:

Kristību ieraksts

Dāvs, Bierantu Indriķa znota Krišjāņa un Annes dēls nat. (natus – dzimis) 12 Dcbr. (decembrī) Kr. Wirz. (Kroņvircavā)


Baznīcas grāmatu sadaļas latīniski


Dažādo sadaļu virsraksti šajā grāmatā arī rakstīti latīniski:


Baptizati – kristītie

Confirmati – iesvētītie

Copulati - laulātie

Defuncti – mirušie


Baznīcas kalendāra apzīmējumi


Visbeidzot datumi un mēneši šajā grāmatā ir rakstīti gan latīniski pēc baznīcas kalendāra, gan vāciski. Reizēm ir gadījies redzēt arī senākus ierakstus, kur datums norādīts tikai pēc baznīcas kalendāra.


Visbiežāk redzēsiet apmēram šādu nosaukumu Dom. XVII p. Trin. Tā apzīmēta 17. svētdiena (Dominica)  pēc Trīsvienības svētkiem (Trinitatis). Lai pārrēķinātu šo datumu pēc mums saprotamiem mēnešu nosaukumiem var izmantot  baznīcas kalendāra rēķinātāju: https://kirchenkalender.com/ Tajā jāievada attiecīgais gads, kurā notikušas kristības, laulības vai nāve un tiks izrēķināti visi tā gada baznīcas kalendāra notikumi. Lapa gan ir vāciski, bet iekavās doti arī baznīcas kalendāra latīniskie nosaukumi.


Palīdzību latīņu terminu atšifrēšanā variet meklēt arī šajā latīņu valodas vārdu sarakstā.

105 views

Comments


bottom of page