top of page
Search

Kur meklēt ziņas par vācbaltiešiem Krievijas impērijā?

Vai Jūsu senčos bija vācbaltieši? Ļoti iespējams, ka kāds dzimtas zars pazuda plašajā Krievijas impērijā. Līdz ar Vidzemes un vēlāk Kurzemes pievienošanu Krievijas impērijai, vācbaltieši meklēja un atrada pielietojumu savām zināšanām un spējām impērijas pārvaldē. Viņi ieņēma atbildīgus amatus gan militārajā jomā, gan pārvaldē, aktīvi darbojās zinātnē, kultūrā un izglītībā. Kur meklēt ziņas par vācbaltiešiem?


Šajā rakstā gribu ieteikt vienu vērtīgu resursu, kas noderīgs, meklējot vācbaltiešus Krievijā. Vācbaltieši Latvijā ir cits stāsts, un tos var meklēt tepat vācu draudzēs Radurakstu vietnē. Bet kur meklēt uz Krieviju aizklīdušos?

Pirmais resurss, kurā es meklēju ziņas, ir Erik Amburger datubāze .


Erik Amburger Datenbank

To veidojis profesors Ēriks Amburgers Leibnica Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas studiju institūtā (Rēgensburga, Vācijā). Datubāzē ir dati par 100 tūkstošiem ārzemnieku Krievijas impērijā. Tajā ir ne tikai vācbaltieši, bet arī citu tautību cilvēki. Latviešus gan tur nemeklējiet, kaut gan vienu otru Tērbatā vai Krievijā studējušu latvieti tur var atrast.


Šajā datubāzē ziņas būs tikai par tiem vācbaltiešiem, kuri darbojušies Krievijā un par kuriem kādas ziņas atrodamas laikrakstos, adrešu grāmatās, studentu sarakstos un citos informatīvos impērijas laika izdevumos. Par tiem, kas darbojās tikai uz vietas Baltijā, ziņas jāmeklē Latvijas un Igaunijas arhīvos.


Datubāzē ir vāciski, bet arī bez valodas zināšanām var meklēt. Lauciņā "Name" jāievada meklējamais uzvārds. Tiks atlasīti rezultāti, un tālāk var klikšķināt uz katru atsevišķo rezultātu un lasīt, kāda informācija par cilvēku pieejama datubāzē.


Dati ir savākti no ļoti dažādiem avotiem – laikrakstiem, grāmatām, izziņu krājumiem. Tie redzami tabulas noslēgumā: "Quellen" (Avoti). Avotu norādēs ir daudz saīsinājumu, bet pilnos nosaukumus var meklēt atsevišķā datubāzes sadaļā Quellenverzeichnis.


Noskaidrojot avotu, var meklēt tālāk. Piemēram, atrodot, ka ziņas ņemtas no laikraksta St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt (Sanktpēterburgas Evaņģēliskās Svētdienas Ziņas) var sameklēt laikraksta digitālās kopijas vietnē Familysearch.org


laikraksta galviņa

Tā var iegūt papildu ziņas, kas nav Amburger datubāzē. Ja datubāzē ir norādīts laulību vai miršanas gads, tad laikrakstā būs minēts arī tas, kurā baznīcā cilvēks laulājies vai kurā draudzē reģistrēta nāve.


Iespējams, starp avotiem atradīsiet norādi uz kādu no Tērbatas universitātes studentu izziņu krājumiem, piemēram Album Curonorum. Curonia bija vecākā Tērbatā dibinātā Vācbaltiešu kurzemnieku studentu korporācija. Tai bija sava vēstures komisija, kas apkopoja un izdeva ziņas par bijušo korporeļu dzīvi. Šie albumi pieejami digitāli, un sniedz daudz biogrāfisku ziņu par Curonia biedriem.


universitātes ēka
Pastkarte ar Tērbatas universitātes attēlu

Tā kā Tērbatas universitāte ilgu laiku bija vienīgā universitāte Baltijas guberņās, tad liela daļa izglītoto vācbaltiešu bija studējuši tieši Tērbatā un par viņiem ziņas būs atrodamas kādā no universitātes izziņu krājumiem.


Minētie avoti ir tikai atsevišķi piemēri. Amburger datubāzē ir norādes uz daudz un dažādiem avotiem un vienmēr ir vērts pameklēt papildu ziņas par norādīto avotu. Daudzi no avotiem būs atrodami internetā digitālā formā un, iespējams, dos vēl kādas norādes tālākai izpētei.

74 views

Comments


bottom of page