top of page
Search

Kā izlasīt vācu gotisko rokrakstu?

Updated: Jun 11

Droši vien vēl pirms pāris desmit gadiem neviens nebūtu iedomājies, ka tāda specifiska vēsturnieku un arhīvistu prasme kā spēja izlasīt gotisko rakstību varētu raisīt interesi arī citu ļaužu vidū. Tomēr, pateicoties arhīva dokumentu plašai pieejamībai internetā un ciltskoka pētīšanai kā jaunam gana populāram hobijam, vācu gotiskā rakstība atkal raisa interesi. Kā iemācīties izlasīt vācu gotisko rokrakstu?


Pirmkārt, iemācieties to rakstīt! Internetā atrodami daudzi noderīgi resursi vācu un angļu valodās, kas palīdzēs iemācīties vācu gotiskā rokraksta burtus.


Vāciski 19. gadsimta rokraksta tips saucas Kurrent. Nosaukums cēlies no latīņu valodas vārda currere - “skriet”, jo rokraksts izveidojies tā, lai kancelejas ierēdņi varētu vajadzīgo ātri pierakstīt, neatraujot spalvu no papīra. Jāatceras, ka rakstīts tika ar spalvu un tinti, tāpēc izvairījās no līniju vilkšanas uz kreiso pusi, kas radītu tintes traipus. Burti saplūda kopā, veidojot t.s. “ligatūras” – specifiskus burtu apvienojumus.


Manuprāt, noderīgākā interneta vietne pašmācībai ir Brigemas Jonga universitātes (Brigham Young University) izveidotā vietne. Tajā ar animāciju, kā raksta attiecīgo burti, doti vārdu paraugi, skaidrots burta lietojums. Lapā ir arī testi un lejuplādējamas treniņa lapas.


Vāciski lasošajiem ieteicama lapa http://www.kurrentschrift.net Tajā bez treniņu lapām un paskaidrojumiem par burtu lietojumu ir arī iespēja, ievadīt elektroniski vārdu, kuru lapa atveido gotiskajā rakstībā.


Latviešu valodā lasošajiem var ieteikt apskatīt Latvijas Nacionālā arhīva izdevumu “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16.-20.gs. sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā.” Lai gan tas vairāk domāts arhīvistiem un vēsturniekiem un nav specifiski veidots dzimtas vēstures pētniekiem, tomēr treniņam noderēs daudzi dokumentu paraugi, kuru teksts transkribēts.


Grāmata ar gotisko rokrakstu
Vācu gotiskā rokraksta piemērs no LNA izdevuma.

Domājams, ka palīglīdzekli vēl var iegādāties Latvijas Valsts Vēstures arhīvā, lai gan informāciju par to LNA mājas lapā neatrodu.


Vai nepieciešams zināt vācu valodu, lai izlasītu vācu gotisko rokrakstu baznīcu grāmatās? Gribas atbildēt ar "nē" - kristību, laulību un miršanas ieraksti veidoti pēc noteiktiem principiem un, apgūstot tos un biežāk lietotos vārdus vāciski, nepieciešamo informāciju var izlobīt. Un tomēr, vācu valodas zināšanas noteikti palīdz atpazīt vārdus pat tad, ja visi burti nav skaidri salasāmi.


Lai gan latviešu valodā gotiskais rokraksts netika lietots, tomēr te viens izdomāts piemērs – domāju, ka zinot valodu, varēsiet salasīt!

Gotiskā rokraksta paraugs

428 views

Comments


bottom of page