top of page
Search

Kā intervēt radiniekus par dzimtas vēsturi?

Vasara ir lielisks laiks ceļošanai un radinieku apciemošanai. Tā vietā, lai sēdētu pie datora vai arhīva lasītavā, izmantojiet šo iespēju, lai apciemotu tālākus radiniekus un nointervētu viņus par dzimtas vēsturi. Šajā bloga ierakstā dalīšos ar dažiem ieteikumiem, kā veikt intervijas par dzimtas vēsturi un kādus jautājumus uzdot.


elfu mazmeita intervē vectēvu
Radīts ar DALL-E

Izmantojiet mūsdienu tehnoloģijas

Tehnoloģijas var būt lielisks palīgs, intervējot radiniekus. Jūs varat ierakstīt gan telefona sarunas, gan izmantot telefonu kā diktofonu vai videokameru. Tas ļaus vēlāk pārskatīt sarunas un izlobīt noderīgo informāciju. Arī transkripcijai variet izmantot tehnoloģijas, piemēram, hugo.lv vai Word.

 

LU Filozofijas un Socioloģijas institūts un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija ir izdevusi “Vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem”, kuras ir vērts izlasīt arī dzimtas pētniekiem un savu atmiņu rakstītājiem. Vadlīnijas pieejamas arī internetā .

 

Sagatavošanās intervijai

Jautājumu sagatavošana. Izveido jautājumu sarakstu, sākot ar vispārīgiem jautājumiem un turpinot ar specifiskākiem. Jautājumi varētu būt par dzimtas izcelsmi, svarīgiem dzīves notikumiem, tradīcijām, kā arī par ikdienas dzīvi.

 

Intervijas mērķa izskaidrošana. Sākumā īsi izskaidro intervijas mērķi un to, kā tiks izmantota iegūtā informācija. Pārliecinies, ka intervējamais jūtas droši un brīvi dalīties savos stāstos.

 

Intervijas laikā

Uzdod atvērtos jautājumus. Sāc ar jautājumiem, kas prasa detalizētas atbildes, piemēram, "Pastāsti par savu bērnību" vai "Kādas bija jūsu ģimenes tradīcijas?"


Esi pacietīgs klausītājs: Nesteidzies pārtraukt stāstītāju, pat ja stāsts novirzās no tēmas. Dažkārt visinteresantākie fakti parādās neplānoti.

 

Ieraksti visu sarunu. Ieteicams ierakstīt visu sarunu, nevis slēgt diktofonu iekšā un ārā. Nekad nevar zināt, kurā brīdī sarunā parādīsies interesants stāsts vai fakti.

 

Uzdod jautājumus pa vienam: Ja uzdosi daudz jautājumus uzreiz, cilvēks atbildēs tikai uz pirmo vai pēdējo jautājumu. Dod laiku apdomāt un nesteidzies klusumu pārtraukt ar nākamo jautājumu.

 

Izmanto vizuālos materiālus: Fotogrāfijas, vēstules vai citi ģimenes relikvijas var iedvesmot atmiņas un palīdzēt veidot sarunu.

 

Dažas idejas intervijas jautājumiem

 

Ziņas par pašu intervējamo

Protams, ja intervēsiet attālāku radinieku, tad varbūt svarīgāk būs apkopot ziņas par kopīgajiem senčiem, bet, ja intervēsiet kādu no saviem vecvecākiem, tad taču gribēsiet arī uzzināt detaļas par viņa/viņas bērnību un dzīvi.


 • Kādas ir Tavas agrīnās bērnības atmiņas?

 • Kur Tu uzaugi? Kāda bija Tava māja, Tava istaba?

 • Pastāsti par saviem vecākiem un vecvecākiem. Kādi viņi bija pēc rakstura? Kā izskatījās? Ko strādāja? Pastāsti kādus viņus raksturojošus atgadījumus! Vai bija kādi raksturīgi izteicieni, ko viņi mēdza teikt?

 • Vai Tev bija brāļi un māsas? Kādas bija attiecības? Kā jūs pavadījāt laiku kopā? Kādas spēles spēlējāt?

 

Dzimtas izcelsme un saknes

 • Kas ir zināms par dzimtas izcelsmi un senākajiem senčiem? No kurienes viņi nāk?

 • Vai ir zināms, kad un kā mūsu priekšteči nonāca pašreizējā dzīvesvietā?

 • Kādas dzimtas leģendas saglabājušās par senčiem?

 

Plašākā dzimta un radinieki

Varētu būt, ka sarunā palīdzēs izdrukāts vai uzzīmēts dzimtas koks. Tad var skatīties uz konkrētiem radiniekiem un lūgt cilvēku izstāstīt par vienu vai otru cilvēku.

 • Vai zināmi viņu dzīves dati?

 • Vai zināma nodarbošanās un dzīvesvieta?

 • Vai var kaut kā cilvēkus raksturot? Kādi viņi bija pēc rakstura, izskata, apģērba?

 • Kādi notikumi palikuši atmiņā par šiem cilvēkiem? Vai ir kādi izteicieni, kas viņus raksturo?

 

Ģimenes tradīcijas un svētki

 • Kādas īpašas tradīcijas bija ģimenē?

 • Kā un kādus svētkus svinēja bērnībā? Kā svētki mainījās pirms un pēc kara?

 • Kādas bija galvenās vērtības un ticējumi, ko mācīja tēvs un māte vai vecvecāki?

 

Dzimtas mājas

 • Kādas bija dzimtas mājas, un kāda bija ikdiena tajās?

 • Kāda bija tuvākā apkārtne? Kādas bija savīgākās vietas, kuras bieži apmeklēja - baznīca, veikals, skola, muiža?

 • Vai saglabājušās kādas seni ģimenes priekšmeti no šīm mājām, un kas par tiem zināms?

 • Vai ir kādi nostāsti par vecajām dzimtas mājām vai īpašumiem?

 

Vēsturiski notikumi

 • Kādas ir atmiņas par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem – karu vai neatkarības atjaunošanu? Kā cilvēks tobrīd jutās? Ko darīja, ko domāja?

 • Kādi notikumi ir atstājuši vislielāko iespaidu uz dzimtas dzīvi?

 • Vai ir kādi īpaši stāsti par radinieku pieredzi šajos notikumos?

 

Ģimenes profesijas un nodarbošanās

 • Kādas ir bijušas senču profesijas un nodarbošanās?

 • Vai ir kādi dzimtas locekļi, kuri kļuvuši pazīstami ar savu darbu vai sasniegumiem?

 • Kādas prasmes un zināšanas ir tikušas nodotas no paaudzes paaudzē?

 

Padomi nākamajām paaudzēm

 • Ko gribētos, lai nākamās paaudzes zina par mūsu dzimtu?

 • Kādas mācības vai vērtības mūsu dzimta ir nodevusi tālāk, kas būtu svarīgas arī nākamajām paaudzēm?


Inta- Gāle Kārpentere Vadlīniju grāmatiņā saka, ka vislabākie intervētāji esot tie, kas prot vienu un to pašu jautājumu uzdot dažādos veidos, lai iegūtu vispusīgāku skatījumu.

Lai veicas sarunās!

81 views

Comments


bottom of page