Lekciju ieraksti jebkuram interesentam

Zemāk skatāmi lekciju ieraksti no pēdējā tiešsaistes kursa "Kā pētīt dzimtas vēsturi", kas sākās 2022. gada 12. janvārī.


Katra lekcija ir apmēram stundu gara. 

Lai skatītos, būs nepieciešams piereģistrēties (Sign up) un pēc tam pieslēgties (Log in). Samaksa iespējama ar karti un skatīšanās reizes nav ierobežotas.

Ja pēc noskatīšanās rodas jautājumi, rakstiet man!

Lekciju ieraksti kursa dalībniekiem

Kursa "Kā pētīt dzimtas vēsturi" dalībniekiem lekciju un diskusiju ieraksti pieejami šeit.

1.lekcija iepazīstina ar pamatprincipiem, kuriem sekot, pētot dzimtas vēsturi. Izstāstu, kur glabājas dažādu periodu baznīcu grāmatas un civilie reģistri un kā pieprasīt izziņas.

Cena: EUR 11.99 

2. lekcija iepazīstina ar svarīgākajām, interneta vietnēm: Raduraksti, Ciltskoki, Familysearch. Kas un kā tajās atrodams? Kādas ziņas meklēt digitālajās laikrakstu un grāmatu bibliotēkās? Vēsturisko karšu kolekcijas vesture.dodies.lv izmantošana.

Cena: EUR 11.99

3. lekcija ir par starpkaru perioda dokumentiem, kas atrodami dažādās interneta vietnēs: 1935. un 1941. gada tauta skaitīšanas, pases un pasu grāmatas, studentu un virsnieku lietas. Kā šie dokumenti meklējami un kas tajos noderīgs tālākiem pētījumiem.

Cena: EUR 13.99

4. lekcija iepazīstina ar vācu gotiskā rokraksta alfabēta burtiem. Kuri burti gotiskajā rokrakstā ir pavisam atšķirīgi no mūsdienu vācu valodas rakstības? Kuri burti ir savstarpēji līdzīgi un viegli sajaucami? Burtu rakstības piemēri vārdos no baznīcu grāmatām un dvēseļu revīzijām.

Cena: EUR 14.99

5. lekcija par luterāņu kristību, laulību un miršanas reģistriem vācu valodā. Kas tajos rakstīts? Biežāk lietotie vārdi un saīsinājumi.

Cena: EUR 14.99