png-logo.png

Biežāk uzdotie jautājumi

Par pētīšanu

Gribu dabūt savu senču dzimšanas, laulības, un/vai miršanas ierakstus. Vai tas ir iespējams?


Jā, bet pieeja ierakstiem ir atkarīga no dzimšanas, laulību un/vai miršanas gada.

Pirms 1921.gada baznīcas reģistrēja dzimšanu, laulību un nāvi, bet 1921.gadā tika izveidotas arī dzimtsarakstu nodaļas.

Baznīcu grāmatu kopijas par laiku līdz 1909.gadam pieejamas Latvijas Valsts Vēstures arhīva (LVVA) digitālajā vietnē Raduraksti. Mēs varam saglabāt kopijas no šīm baznīcu grāmatām.

Baznīcu grāmatas par laiku no 1909.-1914. gadam pieejamas uz vietas LVVA. To kopijas vēl nav pieejamas Radurakstu lapā. Mēs varam pārfotografēt ierakstus no šīm grāmatām.

Baznīcu grāmatas par laiku no 1914.-1919. gadam nesen nodotos LVVA, bet pētniekiem vēl netiek izsniegtas. Par šo periodu jālūdz izziņas no LVVA.

Dzimtsarakstu reģistri par laiku pēc 1919.gada nav pieejami pētniekiem, bet radinieki var pieprasīt izziņu par kādas personas dzimšanu, laulību vai miršanu Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvā vai tā novada dzimtsarakstu nodaļā, kurā persona bija dzimusi, laulāta vai mirusi. Pieprasot, jānorādā dzimšanas, laulību vai miršanas gads. Ja tas nav zināms, tad vienā reizē tiks izskatītis septiņu gadu periods.

Pieprasot izziņu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina pierpasītāja radniecību.

Mēs kā pētnieki izziņu varam pieprasīt tikai ar

1. Jūsu izsniegtu un notariāli apstiprinātu pilnvaru;

2. dokumentu kopijām, kas apstiprina Jūsu radniecību ar to personu, par kuru lūdz izziņu.
Vai Jūs variet noskaidrot, kad miris un kur apglabāts mans sencis?


Ja Jūsu sencis miris pirms 1914.gada, tad mēs varam meklēt ziņas baznīcu grāmatās.

Par periodu pēc 1914.gada, Jūs variet lūgt izziņu no TM Dzimtsarakstu departamenta vai attiecīgā novada dzimtsarakstu nodaļas. Par to sīkāk jau aprakstīts jautājumā par dzimšanas, laulību, miršanas reģistriem.

Diemžēl, pilnīgas datubāzes par Latvijas kapavietām nav, bet Jūs variet meklēt ziņas divās interneta vietnēs cemety.lv un Nekropole.info
Es meklēju ziņas par dzimtas locekļiem padomju periodā. Vai Jūs variet palīdzēt?


Šis ir grūts uzdevums, jo uz šo periodu attiecas personas datu aizsardzība, kā arī padomju laika dokumenti, piem. pases, nav sakārtotas tā, lai būtu izmantojamas pētniecībā.

Informāciju var meklēt tad, ja zināma personas dzīvesvieta un/vai darba vieta.

Lai meklētu ziņas par personām padomju laika dokumentos, nepieciešama:

1. Jūsu izsniegta notariāli apstiprināta pilnvara;

2. dokumenti kopijas, kas pierāda Jūsu radniecību ar pētāmo personu.

Atsevišķas ziņas var meklēt internetā pieejamās datubāzēs:
Daļa manas dzimtas izceļoja Otrās pasaules kara laikā. Vai variet noskaidrot, kurp viņi devās?


Mēs pētām tikai Latvijas arhīvos pieejamos dokumentus, tāpēc šajā gadījumā nevaram palīdzēt.

Ja dzimtas locekļi nonāca Vācijas pārvietoto personu nometnēs, tad šie dokumenti glabājas Vācijā, Badarolsenē. Jūs variet sazināties ar Starptautisko meklēšanas dienestu (ITS) un lūgt viņiem tālāku informāciju.

ITS neglabā informāciju par karagūstekņiem, kas nebija nodarbināti darba nometnēs, kā arī viņu pārraudzībā nav informācija par Vācu armijā dienējušajiem.
Vai var gadīties tā, ka Jūs neko neatrodat?


Mūsu pieredzē tā vēl nav noticis, bet ir gadījumi, kad tālāka izpēte nonāk stupceļā, jo trūkst baznīcu grāmatas vai citu avotu. Ir draudzes, kurām trūkst kāda perioda reģistri vai arī tie ir ļoti nepilnīgi un tad tālāk izpēte nav iespējama.
Es gribu sazināties ar dzimtas locekļiem Latvijā. Kā to izdarīt?


Ja pētījuma rezultātā ir izdevies noskaidrot cilvēka dzimšanas datus, tad variet izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pakalpojumu "Vēstules pārsūtīšana meklētajai personai". Šī pakalpojuma ietvaros, Jūsu sagatavoto vēstuli pārsūtīs meklējamai personai, ja vien ziņas par viņu būs atrodamas Iedzīvotāju reģistrā. Elektronisks iedzīvotāju reģistrs tika izveidots 1992.gadā, un ja meklējamā persona mirusi pirms tam, tad dati par viņu nebūs pieejami. Ja persona mirusi pēc 1992.gada, tad iespējams, ka PMLP spēs identificēt pēcnācējus un pārsūtīt vēstuli viņiem. Personas adrese Jums netiks izsniegta. Lasiet vairāk par šo pakalpojumu PMLP lapā.
Gribu izpētīt savu dzimtu. Ar ko sākt?


Sāciet ar zināmās informācijas apkopošanu. 1) Noskaidrojiet, kad un kurā vietā dzimuši senči. Variet izvaicāt vecākos dzimtas locekļus, pārbaudīt Jūsu rīcībā esošos dokumentos. 2) Ja nav drošu ziņu par starpkaru laiku, piemēram neziniet, dzimšanas/ laulību/ miršanas datumu vai vietu, tad lūdziet izziņas no TM Dzimtsarakstu departamenta arhīva vai attiecīgā novada Dzimtsarakstu nodaļas. Šajās izziņās bieži vien ir ļoti svarīga informācija, lai varētu turpināt pētījumus par senākiem senčiem. Piemēram, laulības reģistrā var būt ziņas par laulājamo dzimšanas datumiem un vietām, par tēva vārdiem. 3) Mēģiniet noskaidrot, kur senči dzīvoja 1935. un 1941.gadā. Tas dos iespēju atrast ziņas attiecīgo gadu tautas skaitīšanas dokumentos. 4) Kad viss zināmais apkopots, tad tālāku izpēti var veikt baznīcu grāmatās. To labprāt uzņemsimies mēs, bet var arī lūgt ģenealoģisku izziņu Latvijas valsts vēstures arhīvā vai ar pētīšanu nodarboties pats.

Par pakalpojumu

Kad un kā notiek apmaksa?


Pēc pasūtījuma saņemšanas, nosūtīsim Jums rēķinu. Priekšapmaksa pilnā apmērā jāsamaksā uz bankas kontu. Pasūtījumiem no ārvalstīm iespējama samaksa uz PayPal kontu.
Kad varēšu saņemt pētījuma rezultātus?


Parasti atskaiti sniedzam mēneša laikā. Ja nav nepieciešams arhīva apmeklējums, un visu informāciju varam atrast Radurakstu lapā, tad rezultātus varam apkopot arī 2 nedēļu laikā. Ja nepieciešams arhīva apmeklējums, tas var prasīt vairāk laika, jo pasūtītās lietas pieejamas tikai pēc trim darba dienām. Divdesmit stundu pētījumam var būt nepieciešams vairāk par mēnesi.
Kā es saņemšu atskaiti un dokumentu kopijas?


Atskaiti nosūtīsim uz Jūsu epastu kā pdf failu. Arhīva dokumentu digitālās kopijas nosūtīsim uz Jūsu epastu kā lejuplādes saiti no WeTransfer platformas. Lejuplādes saite būs aktīva nedēļu, bet ja piemirsīsiet lejuplādēt, tad kopijas nosūtīsim atkārtoti.

© 2018 Agnese Lūse, Katrīna Kanepone, Madara Lieciniece

Kontakti

  • White Facebook Icon

Lūdzu izmantojiet šo formu saziņai ar mums

​​Tel: +371 2 914 6270